Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Wydział Zdrowia

Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Zdrowia w I kwartale 2020 r.

Lp.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Kryteria wyboru ofert

1.

31.12.2019 r.

Irena Beździecka, Usługi Przedpogrzebowe Irena Beździecka, ul. Szpitalna 12/1,

35-065 Rzeszów, NIP: 5170333789

Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich, zmarłych lub zabitych, z miejsc publicznych na terenie Rzeszowa, z miejsca wydania zwłok lub szczątków ludzkich do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Prokuratora lub funkcjonariusza Policji, znajdującego się na terenie Rzeszowa – środkami transportu drogowego.

190,00 zł za przewóz, nie więcej niż 7 600,00 zł

cena

2.

31.01.2020

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Rzeszowie

Powołanie lekarzy uprawnionych do orzekania o przyczynie zgonu dla celów statystycznych i zapewnienie wystawiania przez nich świadectw zgonu dla osób zmarłych na terenie Miasta Rzeszowa, nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wynagrodzenie ryczałtowe

1 000 zł miesięcznie

cena