Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wydział Polityki Społecznej (do 31.12.2021 r. - Wydział Zdrowia)

Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Zdrowia w I kwartale 2020 r.

Lp.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Kryteria wyboru ofert

1.

31.12.2019 r.

Irena Beździecka, Usługi Przedpogrzebowe Irena Beździecka, ul. Szpitalna 12/1,

35-065 Rzeszów, NIP: 5170333789

Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich, zmarłych lub zabitych, z miejsc publicznych na terenie Rzeszowa, z miejsca wydania zwłok lub szczątków ludzkich do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Prokuratora lub funkcjonariusza Policji, znajdującego się na terenie Rzeszowa – środkami transportu drogowego.

190,00 zł za przewóz, nie więcej niż 7 600,00 zł

cena

2.

31.01.2020

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Rzeszowie

Powołanie lekarzy uprawnionych do orzekania o przyczynie zgonu dla celów statystycznych i zapewnienie wystawiania przez nich świadectw zgonu dla osób zmarłych na terenie Miasta Rzeszowa, nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wynagrodzenie ryczałtowe

1 000 zł miesięcznie

cena

 Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Zdrowia w II kwartale 2020 r.

Lp.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Kryteria wyboru ofert

1.

29.05.2020 r.

Chilico-Karolina Sobczyk

„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2020-2024”,

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2020-2024”

8 241,00 zł

1.Cena

2. Wiedza i doświadczenie

 

Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Zdrowia w III kwartale 2020 r.

Lp.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Kryteria wyboru ofert

1.

17.09.2020 r.

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 9,

53-238 Wrocław

Przeprowadzenie monitoringu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022” oraz opracowanie raportu z jej realizacji

30 381,00 zł

Cena – 70%

 

Wiedza i doświadczenie – 30%

 Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Zdrowia w IV kwartale 2020 r.

Lp.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Kryteria wyboru ofert

1.

30.12.2020 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Rzeszowie

Powołanie lekarzy uprawnionych do orzekania o przyczynie zgonu dla celów statystycznych i zapewnienie wystawiania przez nich świadectw zgonu dla osób zmarłych na terenie Miasta Rzeszowa, nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wynagrodzenie ryczałtowe

1 000 zł miesięcznie

cena

2.

31.12.2020 r.

Polskie Centrum Pogrzebowe

ul. Szopena 7

35-304 Rzeszów

Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej.

24 624,00 zł

cena brutto za przewóz oraz deklarowany czas przejazdu

3.

19.11.2020 r.

Chilico-Karolina Sobczyk

„Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców miasta Rzeszowa na lata 2021 - 2025”,

„Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”,

„Program profilaktyki                 i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2021-2025”

12 361,50 zł

1.Cena

2. Wiedza i doświadczenie

 Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Zdrowia w II kwartale 2021 r.

Lp.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Kryteria wyboru ofert

1.

30.04.2021

Polska Press Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 45

02-672 Warszawa

Usługa publikacji ogłoszenia w  dodatku do lokalnej gazety codziennej

1 845,00 zł

cena

2.

26.05.2021 r.

Chilico-Karolina

Sobczyk

ul. Objazdowa 3a/52,

41-709 Ruda Śląska

Opracowanie 5-letniego programu pn.: „Program promocji zdrowia i profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”

22 140,00 zł

Cena – 70%

 

Wiedza i doświadczenie – 30%

Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Zdrowia w IV kwartale 2021 r.

Lp.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Kryteria wyboru ofert

1.

31.12.2021

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Powołanie lekarzy uprawnionych do orzekania o przyczynie zgonu dla celów statystycznych i zapewnienie wystawiania przez nich świadectw zgonu dla osób zmarłych na terenie Miasta Rzeszowa, nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wynagrodzenie ryczałtowe 1 000 zł miesięcznie

cena

2.

31.12.2021

MPGK Sp. z o.o.

Przewóz w roku 2022  zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

1 040,00 zł za usługę, nie więcej niż 44 720,00 zł

cena i czas reakcji