Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wykaz Udzielonych zamówień za 2019 r.

L.p.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Inne kryteria wyboru ofert

1.

ORA-O.272.1.2019 z dn. 09.01.2019

MPK – Rzeszów sp. z o.o., ul. Lubelska 54, Rzeszów

Dostawa paliwa do samochodów służbowych

61 820,00

Najniższa cena

2.

ORA-O.272.2.2019 z dn. 14.01.2019

„ODNOWA” Joanna Piastowska,  Aleksandrów Kujawski

Wydruk i dostarczenie koperto-zwrotek – 110 000 szt.

12 915,00

Najniższa cena

3.

ORA-O.272.3.2019
z dn. 11.01.2019

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Nr 1, ul. Czackiego 2, 35-501 Rzeszów

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań: wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

40 140,00

Najniższa cena

4.

ORA-O.272.4.2019 z dn. 1.03.2020

DKS Sp. z o.o., ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale

Wydzierżawienie urządzeń oraz ustalenie zasad wykonywania i rozliczania kopii wykonywanych przez Dzierżawcę

110 000

Najniższa cena

5.

ORA-O.272.5.2019
z dn. 22.01.2019

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej

6 900,00

Najniższa cena

6.

ORA-O.272.6.2019
z dn. 22.01.2019

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej ogólnopolskiej, na stronach ogłoszeniowych oraz e-wydaniu gazety

15 704,80

Najniższa cena

7.

ORA-O.272.7.2019 z dn. 01.02.2019

Usługi Geodezyjne

Usługa opracowania dokumentacji geodezyjnej zmiany granic miasta Rzeszowa dla części obszaru Racławówka

30 800 zł

Najniższa cena

8.

ORA-O.272.8.2019 z dn. 01.02.2019

Usługi Geodezyjne

 

Usługa opracowania dokumentacji geodezyjnej zmiany granic miasta Rzeszowa dla części obszaru Trzebownisko

22 000 zł

Najniższa cena

9.

ORA-O.272.9.2019 z  dn. 01.02.2019

Hurtownia Spożywcza "KAST" A. Kwoka, S. Kwoka sp.j., Rzeszów

Sprzedaż i dostarczenie owoców

8 713,65 zł

Najniższa cena

10.

ORA-O.272.10.2019 z  dn. 01.02.2019

Hurtownia Spożywcza "KAST" A. Kwoka, S. Kwoka sp. j., Rzeszów

Sprzedaż i dostarczenie artykułów spożywczych

110 886,68 zł

Najniższa cena

11.

 

 

 

 

Najniższa cena

12.

 

 

 

 

Najniższa cena

13.

ORA-O.272.13.2019 z dn. 20.02.2019

Osoba fizyczna

Usługa szkoleniowa

1 200 zł

Najniższa cena

14.

ORA-O.272.14.2019 z dn. 29.03.2019

Firma Handlowa „SOFT” Marta Mazur, Mariusz Mazur spółka jawna, Rzeszów

Sprzedaż i dostarczenie środków do utrzymania czystości i higieny

118 446,54 zł

Najniższa cena

15.

 

 

 

 

Najniższa cena

16.

ORA-O.272.16.2019 z dn. 25.03.2019

Agencja Turystyczno-Transportowa „FIDES” Dominik Wojas,  Rzeszów

Organizacja wycieczki dla pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa.

129 000 zł

Najniższa cena

17.

ORA-O.272.17.2019 z dn. 25.03.2019

Agencja Turystyczno-Transportowa „FIDES” Dominik Wojas, Rzeszów

 

 

Najniższa cena

18.

ORA-O.272.18.2019 z dn. 25.04.2019

JLM sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów

Wykonanie przeglądów i konserwacji klimatyzatorów w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa

21 106,80 zł

Najniższa cena

19.

ORA-O.272.19.2019 z dn. 15.04.2019

Ekostyl s.c. Krzysztof Zemrys, Piotr Kawalec, Rzeszów

Dostawa gotowych mebli biurowych dla Urzędu Miasta Rzeszowa

28 229,73 zł

Najniższa cena

20.

ORA-O.272.20.2019 z dn. 10.05.2019

Eden Springs spółka z o.o., 41-300 Dabrowa Górnicza, ul. Perla 10

Najem urządzeń i dostawa wody źródlanej dla pracowników.

15 848,55 zł

Najniższa cena

21.

ORA-O.272.21.2019 z dn. 07.06.2019

Firma Remontowo – Budowlana Wojciech Sulikowski, Wola Zarzycka 

Wykonanie prac malarskich w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy pl. Ofiar Getta 7

45 549,72 zł

Najniższa cena

22.

ORA-O.272.22.2019 z dn. 06.05.2019

MOTOBLASK, ul. Lwowska 79A, 35-301 Rzeszów

Usługa mycia samochodów służbowych Urzędu Miasta Rzeszowa

11 685,00 zł

Najniższa cena

23.

ORA-O.272.23.2019 z dn. 12.06.2019

F.H.U. FRISSON Anna Korolczuk,  Jasło

Dostawa krzeseł drewnianych do budynku Ratusza

18 365,13 zł

Najniższa cena

24.

ORA-O.272.24.2019 z dn. 30.07.2019

Międzywojewódzka Usługową Spółdzielnią Inwalidów, ul. Rejtana 8, 35-959 Rzeszów

Wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu w Punktach Obsługi Mieszkańców (..)

9 963,00 zł

Najniższa cena

25.

ORA-O.272.25.2019
z dn. 22.07.2019

AGLA s.c., D. Dec, Z. Solarski, Rzeszów

Wymiana wykładzin w pokojach biurowych

38 000,07 zł

Najniższa cena

26.

ORA-O.272.26.2019
z dn. 04.07.2019

JLM sp. z o.o. al. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów

Demontaż starych jednostek klimatyzacji, zakup klimatyzatora.

18 204,00 zł

Najniższa cena

27.

ORA-O.272.27.2019 z dn. 12.09.2019

„ATOL” sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 26d, 35-082 Rzeszów

Odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej

1 461,24 zł

Najniższa

cena

28.

 

 

 

 

Najniższa

cena

29.

ORA-O.272.29.2019 z dn. 20.09.2019

Firma „WID” Szymańska Dorota,  Rzeszów

Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Miasta Rzeszowa

40 800,33 zł

Najniższa

cena

30.

ORA-0.272.30.2019 z dn. 17.10.2019

Lift Rzeszów Windy i Schody Ruchome Jan Kruczek i Wspónicy sp. j., Rzeszów

Montaż dźwigu platformowego przy ul. Hanasiewicza 10

37 761,00 zł

Najniższa cena

31.

ORA-O.272.31.2019z  dn. 15.10.2019

ENMEDIA sp. z o.o., ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań

Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.

4 920,00 zł

Najniższa cena

32.

ORA-O.272.32.2019 z dn. 04.11.2019

Usługi Kominowe „BUDONIT”, ul. Wiosenna 3, 35-303 Rzeszów

Wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa

11 070,00 zł

Najniższa cena

33.

ORA-O.272.33.2019 z dn. 14.11.2019

OK SYSTEM POLSKA S.A., ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników

127 000 zł

Najniższa cena

34.

ORA-O.272.34.2019 z dn. 9.12.2019

Poczta Polska spółka akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Świadczenia usługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym.

14 004,10 zł

Najniższa cena

35.

ORA-O.272.35.2019 z dn. 14.11.2019

Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług detektywistycznych SECURITY OFFICE sp. z o.o. w Rzeszowie,

ul. ks. Jałowego 29

Usługa ochrony obiektu w systemie monitorowania

4 428,00 zł

Najniższa cena

36.

 

 

 

 

Najniższa

 cena

37.

ORA-O.272.37.2019 z dn. 31.12.2019

Garmond Press sp. z o.o., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków

Sprzedaż i systematyczne dostarczanie prasy codziennej i czasopism.

107 005,66 zł

Najniższa

cena

38.

ORA-O.27238.2019 z dn. 14.02.2020

Osoba fizyczna

Opiniowanie projektów składanych na wniosek inwestora

1 600 zł

Najniższa cena