Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Przynależność Gminy Miasta Rzeszów do związków i stowarzyszeń

EUROCITIES
Square de Meeûs 18
B-1050 Brussels
Sekretariat:
Tel. +32 2 552 08 88
Fax +32 2 552 08 89

Logo EUROCITIES

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
Biuro PSST:
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
Telefon i faks: (+48 - 17) 862-73-01

logo - logo- PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
ul. Rynek 5
35-064 Rzeszów
tel. 17 858 14 90

logo - STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

STOWARZYSZENIE ZDROWYCH MIAST POLSKICH
Biuro Stowarzyszenia:
ul. Sienkiewicza 5, 90-133 Łódź,
tel./fax (0-42) 633-13-44


UNIA METROPOLII POLSKICH
Biuro UMP:
PL. Defilad 1, PKiN p. 1801
00-950 Warszawa
tel. +48 22 656 76 16
fax +48 22 656 60 18

logo - UNIA METROPOLII POLSKICH

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
Biuro ZMP:
ul. Robocza 46 A
61-517 Poznań
tel. 0-61-863-50-50
fax. 0-61-863-50-60

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
Biuro ZPP:
Skr. pocztowa 119
33-300 Nowy Sącz
tel. (+48-18) 477 86 00
fax (+48-18) 477 86 11, 443 24 21

logo - Związek Powiatów Polskich