Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa poniżej 30.000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zmiany:

Zarządzenie Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzedzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 84/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 45/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 52/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 53/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzedzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 44/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzedzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

Zarządzenie Nr 96/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzedzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 14/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzedzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 27/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzedzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro