Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Dobre praktyki

Spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami miasta

Na początku swojej kadencji tj. w 2003 r. Prezydent Tadeusz Ferenc podjął decyzję o wprowadzeniu do swojego kalendarza stałych spotkań z mieszkańcami poszczególnych osiedli. Odbywają się one w okresie od września do listopada – przed przygotowaniem budżetu miasta na kolejny rok.

W spotkaniach biorą również udział zastępcy prezydenta, sekretarz miasta oraz dyrektorzy poszczególnych wydziałów urzędu i jednostek organizacyjnych. W pierwszej części prezydent zdaje relację z prac urzędu w poprzednich miesiącach. Następnie rozpoczyna się dyskusja, w której mieszkańcy pytają o najważniejsze zamierzenia prezydenta oraz zgłaszają najważniejsze potrzeby ze swoich osiedli. Te z kolei w miarę możliwości są zapisywane do realizacji w kolejnym roku. Sprawy dotyczące interwencji są rozwiązywane na bieżąco. Takich spotkań odbywa się ok. 30 w roku.

Mieszkańcy miasta Rzeszowa dzięki takim spotkaniom mają możliwość bezpośredniej rozmowy z prezydentem oraz urzędnikami. Mogą zadawać wszelkiego rodzaju pytania, na które uzyskują wyczerpującą informację z ,,pierwszej ręki”. Zapewnia to zdecydowanie korzystny i prosty sposób korzystania z prawa do informacji.