Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Dobre praktyki

Punkty filialne Urzędu Miasta Rzeszowa na osiedlach nowo przyłączonych do miasta

Od 2006 roku Rzeszów powiększa się co roku o przyległe sołectwa (Słocina, Załęże, Przybyszówka, Zwięczyca, Biała, Budziwój, część Miłocina). Łącznie, w ostatnich latach, terytorium Rzeszowa zostało zwiększone prawie dwukrotnie. Liczba ludności miasta wzrosła ze 159 tysięcy (2005 rok) do ponad 178 tysięcy.

Dalsze plany poszerzania granic miasta przewidują przyłączanie sąsiednich miejscowości. Miasto pozyskuje w ten sposób nowe tereny inwestycyjne, umacnia też swoją rolę ośrodka metropolitalnego.

W związku z tym, po każdym przyłączaniu danego sołectwa, z dniem 1 stycznia, powstawały tymczasowe punkty filialne Urzędu Miasta Rzeszowa. Spełniały one swoje funkcje do czasu załatwienia wszystkich formalności związanych z wymianą dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz wydawaniem innych dokumentów urzędowych. Punkty funkcjonowały przez około cztery miesiące.