Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Dobre praktyki

Obsługa mieszkańców poprzez Internet

Urząd Miasta Rzeszowa wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, jakie oferuje Internet. Jednym z nich jest mianowicie możliwość ustalenia przez mieszkańców daty realizacji swojej sprawy w urzędzie. Dotyczy to wydziałów: Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Wydziału Komunikacji, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Geodezji.

Kolejnym udogodnieniem, jakie daje Internet, jest możliwość wypełnienia wniosku i przesłanie go drogą elektroniczna do wspomnianych wydziałów. W ten sposób można wypełniać druki dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prawa jazdy, rejestracji pojazdu, udostępnienie danych, dowodów osobistych. Druki te można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa www.rzeszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Istnieje również możliwość skontaktowania się z Urzędem Miasta Rzeszowa za pomocą skype’a.

Możliwość korzystania z Internetu przy załatwianiu spraw urzędowych pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas związany z odwiedzaniem urzędu. To również nowoczesna forma kontaktu mieszkańca z urzędem.