Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Dobre praktyki

Cotygodniowe narady władz miasta przy udziale mediów

W 2003 roku Prezydent Miasta Rzeszowa zdecydował, że w każdy poniedziałek w Ratuszu odbywać się będzie zebranie władz miasta z dyrektorami wszystkich wydziałów i jednostek Urzędu Miasta. Zebrania te są "otwarte", tzn. mogą przychodzić na nie przedstawiciele wszystkich mediów. Dziennikarze korzystają z tej możliwości do dnia dzisiejszego i przysłuchują się rozmowom. Podczas narady analizowane są bieżące zadania realizowane przez Miasto, omawiane są ewentualne problemy.

Takie narady zdecydowanie ułatwiają dostęp do informacji, zwłaszcza przedstawicielom lokalnych mediów. Spotkania te mogłyby być jednak zamknięte dla prasy ze względu na ich roboczy charakter. Prezydent zdecydował inaczej dochodząc do wniosku, że w pracy samorządu wszystko powinno być jawne i przejrzyste. Tematy z narady pojawiają się w lokalnej prasie i są przedmiotem dyskusji społecznej.