Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 356995

Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne

Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DN-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 31 stycznia lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie tego obowiązku lub zaistnienia zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Miejsce złożenia dokumentów:
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 bądź złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwiania:
W terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno - rachunkowym i przypisuje kwotę zadeklarowanego podatku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz. 849), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),

2010 r. – uchwała Nr LXIV/1059/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr LXIV/1061/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 
2011 r.:
– uchwała Nr LXXXIII/1469/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwała Nr III/27/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr III/28/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
– uchwała Nr XIII/259/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XIII/260/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2012 r. – uchwała Nr XXI/408/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXI/410/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 
2013 r. – uchwała Nr XLII/804/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXI/410/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2014 r. – uchwała Nr LXIII/1143/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXI/410/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2015 r. – uchwała Nr I/5/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXI/410/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansowy - Oddział Wymiaru Podatków Urzędu Miasta Rzeszowa 35 - 002 Rzeszów ul. Okrzei 1, II. p., tel. 1 77 88 99 00.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić organ podatkowy i złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15-go każdego miesiąca. Podatek jest płatny bez wezwania na numer rachunku bankowego ustalony przez organ podatkowy lub na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień w podatku od nieruchomości:

1) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXIX/662/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Rzeszowa oraz uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXVIII/1238/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XXXIX/662/2008

pobierz
Uchwała Nr LXVIII/1238/2014pobierz
Załącznik nr 1pobierz
Załącznik nr 2pobierz
Załącznik nr 3pobierz


2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVI/732/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLVI/732/2008

pobierz

  


 Formularze na 2010 r.:

Deklaracja DN-1pobierz
Dane o nieruchomościach ZN1/Apobierz
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B pobierz 
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.pobierz


Formularze na 2011 r.:

W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał w okresie od stycznia do czerwca 2011 r.

Deklaracja DN-1pobierz
Dane o nieruchomościach ZN1/Apobierz
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B pobierz 
Uchwała Nr LXXXIII/1469/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości; na 2011 r.pobierz
Uchwała Nr III/27/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.pobierz


W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał w okresie od lipca do grudnia 2011 r.

Deklaracja DN-1pobierz
Dane o nieruchomościach ZN1/Apobierz
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/Bpobierz
Uchwała Nr LXXXIII/1469/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości; na 2011 r.pobierz
Uchwała Nr XIII/259/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomościpobierz

 


Formularze na 2012 r., 2013 r., 2014 r. i 2015 r.:

Deklaracja DN-1pobierz
Dane o nieruchomościach ZN1/Apobierz
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B pobierz 
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.pobierz
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.pobierz
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.pobierz
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.pobierz

Wzory deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na lata 2010 – 2015 są dostępne na stronie bip.erzeszow.pl zakładka „Rada Miasta Rzeszowa”. 
 

 

 

Opublikował(a): 27.02.2015 10:22, Sławomir Wołowiec
Wytworzył(a): 02.09.2008 09:05, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl