Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 770634

Zgłoszenie urodzenia dziecka

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie

pl. Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

e-mail: usc@erzeszow.pl

II piętro pok. 42,

Tel. 1 77 88 99 00, faks 17 875 46 18

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w środy w godz. 7.30-17.00


WYMAGANE DOKUMENTY

Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu.

Karta urodzenia–przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka.

W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku,

może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

 

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu

oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej

oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa

i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.

Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.

 

Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie

dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka.

Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

 

Akt zostanie sporządzony bez zbędnej zwłoki.

 

Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka zamiesczonych w akcie urodzenia w termianie do 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

 

OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

·        sporządzenie aktu urodzenia dziecka,

·        pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

 

Opłacie skarbowej podlega:

·        kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

.        pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Zwolnione  z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić:

·        przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

·        na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki

adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9lutego2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225 ze zm.).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.783 ze. zm).

 

PLIKI DO POBRANIA

 

- wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 10.06.2016 09:51, Sabina Sabal-Haliniak
Wytworzył(a): 16.03.2009 14:53, Jerzy Wiktor
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl