Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zarządzenie Nr VII/959/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/961/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

Zarządzenie Nr VII/962/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/963/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/964/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości Stypendium dla młodego inżyniera

 

Zarządzenie Nr VII/965/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce oraz Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia

 

Zarządzenie Nr VII/966/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu pn. "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury", planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury

 

Zarządzenie Nr VII/967/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Zarządzenie Nr VII/968/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych (pawilonów handlowych) przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Zarządzenie Nr VII/969/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Rzeszów

 

Zarządzenie Nr VII/970/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy przy realizacji Zadania pn.: "opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę i analizy chłonności terenów w Mieście Rzeszowie do roku 2030 i 2045 wraz z wykonaniem niezbędnych analiz dodatkowych"

 

Zarządzenie Nr VII/971/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/972/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do ewidencji majątku Gminy Miasta Rzeszów odcinków sieci kanalizacji sanitarnej funkcjonujących na terenie osiedla Dąbrowskiego w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/973/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa, przeznaczonych do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr VII/974/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

 

Zarządzenie Nr VII/975/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie

 

Zarządzenie Nr VIII/976/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/977/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Zarządzenie Nr VII/978/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/979/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie umorzenia i rozłożenia należności pieniężnych na raty

 

Zarządzenie Nr VII/980/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/981/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Rzeszów

 

Zarządzenie Nr VII/982/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/983/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/984/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Zarządzenie Nr VII/985/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017"

 

Zarządzenie Nr VII/986/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017"

 

Zarządzenie Nr VII/987/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli"

 

Zarządzenie Nr VII/988/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/989/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/990/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/991/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/992/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów na programy polityki zdrowotnej w 2017 roku

 

Zarzadzenie Nr VII/993/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli

 

Zarządzenie Nr VII/994/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/995/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/996/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/997/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie unieważnienia IX otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/998/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia XII otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/999/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia  XIII otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1000/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem wydzielonych powierzchni zaplecza trybuny wschodniej na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1001/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy stypendialnej w zakresie twórczości i edukacji artystycznej

 

Zarządzenie Nr VII/1002/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Przedszkola Publicznej Nr 34 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1003/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków Przedszkola Publicznej Nr 34 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1004/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1005/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XXXVIII/790/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej  Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1006/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia forma doskonalenia zawodowego nauczycieli


Zarządzenie Nr VII/1007/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia  31 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy ulicami Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1008/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

 

Zarządzenie Nr VII/1009/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii

 

Zarządzenie Nr VII/1010/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 lutego 2017 r.  w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii

 

Zarządzenie Nr VII/1011/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu

 

Zarządzenie Nr VII/1012/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40 roku życia"

 

Zarządzenie Nr VII/1013/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:" Program profilaktyki raka piersi"-profilaktyczne badania ultrasonograficzne piersi dla kobiet w wieku od 25 do 49 roku życia"

 

Zarządzenie VII/1014/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony

 

Zarządzenie Nr VII/1015/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajecia na czas nieokreślony w trybie przetargowym

 

Zarządzenie Nr VII/1016/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  na czas nieoznaczony

 

Zarządzenie Nr VII/1017/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajecia na czas nieokreślony w trybie przetargowym

 

Zarządzenie Nr VII/1018/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych (pawilonów) przeznaczonych do wynajecia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

 

Zarządzenie Nr VII/1019/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie centralizacji  rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Rzeszów

 

Zarządzenie Nr VII/1020/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie Nr VII/1021/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury  i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1022/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci i młodziezy w szkołach i przedszkolach ogólnodostepnych i integracyjnych prowadzonych przez Gmine Miasto Rzeszów

 

Zarządzenie Nr VII/1023/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2017 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określania ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu

 

Zarządzenie Nr VII/1024/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu oferty na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.: " Program profilaktyki raka piersi - badania mammograficzne dla kobiet od 70 roku życia"

 

Zarządzenie Nr VII/1025/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na czas określony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Zarządzenie Nr VII/1026/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr VII/1027/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 lutego2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1028/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1029/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie doprowadzenia na ćwiczenia wojskowe

 

Zarządzenie Nr VII/1030/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Załęskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

Zarządzenie Nr VII/1031/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawiewprowadzenia wzoru umowy stypendialnej w zakresie twórczości i edukacji artystycznej

 

Zarządzenie Nr VII/1032/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20  lutego 2017 r. w sprawie składu oraz regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty i wysokości dofinansowania zadań w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku, na zadanie pod nazwą: Projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury

 

Zarządzenie Nr VII/1033/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa, przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr VII/1034/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23  lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie

 

Zarządzenie Nr VII/1035/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23  lutego 2017 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności

 

Zarządzenie Nr VII/1036/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalnienia Regulaminu orac Komisji Konkursowej opiniującej oferty i wysokość dofinansowania zadań w zakresie  upowszechniania turystyki w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1037/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni wydzielonych, przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie przetargowym

 

Zarządzenie Nr VII/1038/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki raka piersi - profilaktyczne badania ultrasonograficzne piersi dla kobiet w wieku od 25 do 49 roku życia"

 

Zarządzenia Nr VII/1039/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:"Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40 roku życia"

 

Zarządzenie Nr VII/1040/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1041/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.


Zarządzenie Nr VII/1042/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XL/826/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej  Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1043/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XL/827/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej  Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1044/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1045/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia "Regulaminu rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017"

 

Zarządzenie Nr VII/1046/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na organizację imprez o charakterze sportowym lub kulturalno-rozrywkowym i innych zajęć na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1047/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie nr VII/1048/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Zarządzenie Nr VII/1050/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1051/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1052/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia VI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1053/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia VII otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1054/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia VIII otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1055/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia X otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1056/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia XI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku


Zarządzenie Nr VII/1057/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej  pn.: "Program profilaktyki raka piesi - badania mammograficzne dla kobiet od 70 roku życia"

 

Zarządzenie Nr VII/1058/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1059/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów - na rok szkołny 2017/2018

 

Zarządzenie Nr VII/1060/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz klas i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Zarządzenie Nr VII/1061/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 marca 2017 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

Zarządzenie Nr VII/1062/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie odwołania ogłoszonego IIprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Kotuli

 

Zarządzenie Nr VII/1063/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy


Zarządzenie Nr VII/1064/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania ogródków gastronomicznych na rynku Starego Miasta w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1065/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności

 

Zarządzenie Nr VII/1066/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.  

 

Zarządzenie Nr VII/1067/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa, przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr VII/1068/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta Rzeszowa 

 

Zarządzenie Nr VII/1069/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 października 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1070/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku, na zadanie pod nazwą: Projekty  realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury

 

Zarządzenie Nr VII/1071/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1072/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 roku pn. " Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów", "Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem", "Aktywne i zdrowe nowe Miasto Sportowe - cykl imprez rekreacyjnych, integracja międzypokoleniowa" oraz "Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli"

 

Zarządzenie nr VII/1073/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai w Rzeszowie 

 

Zarządzenie Nr VII/1074/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie odwołania ogłoszonego III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wincentego Pola 18

 

Zarządzenia Nr VII/1075/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Zarządzenie VII/1076/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr VII/1027/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1077/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie unieważnienia XIII otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1078/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek 

 

Zarządzenie Nr VII/1079/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej

 

Zarządzenie Nr VII/1080/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych na realziacje niektórych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w Mieście Rzeszów

 

Zarządzenie Nr VII/1081/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

Zarządzenie Nr VII/1082/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz określenia sposobu pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie 

 

Zarządzenie Nr VII/1083/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody za osięgnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1084/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1085/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Rzeszowa


Zarządzenie Nr VII/1086/2017 Prezydenta Miasta Rzeszow az dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1087/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego - Akcja pn.:"Depresja - porozmawiajmy o niej"

 

Zarządzenie Nr VII/1088/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu rekrutacji i udziału w praktykach zawodowych i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2016/2017"

 

Zarządzenie Nr VII/1089/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23  marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1090/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1091/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia  24 marca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na okres od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 30 października 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1092/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1093/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie składu oraz regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty i wysokość dofinansowania zadań w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1094/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1095/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1096/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa dnia 27 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Zarządzenie Nr VII/1097/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół  i placówek

 

Zarządzenie Nr VII/1098/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 roku pn. "Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży" oraz "Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dla seniorów"

 

Zarządzenie Nr VII/1099/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Zarządzenie Nr VII/1100/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Zarządzenie Nr VII/1101/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XLI/867/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1102/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XLI/868/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1103/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku

 

 Zarządzenie Nr VII/1104/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz określenia sposobu przeznaczenia zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie

 

 Zarządzenie Nr VII/1105/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 marca 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1106/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1107/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Rzeszowa sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2013-2016"

Załącznik do Zarządzenie Nr VII/1107/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 marca 2017 r. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Rzeszowa na lata 2013-2016 za okres 4 lat od stycznia 2013 roku do grudnia 2016

 

Zarządzenie Nr VII/1108/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

 

Zarządzenie  Nr VII/1110/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów na zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1111/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego Akcja pn.: "Depresja - porozmawiajmy o niej"

 

Zarządzenie Nr VII/1112/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych (stoisk handlowych) przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Zarządzenie Nr VII/1113/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie umorzenia zaległości

 

Zarządzenie Nr VII/1114/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1115/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1116/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

 

Zarządzenie Nr VII/1117/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1118/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 22 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1119/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 40 w Rzeszowie


Zarządzenie Nr VII/1120/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 28 w Rzeszowie

 

 Zarządzenie Nr VII/1121/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1122/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1123/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1124/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 18 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1125/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1126/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1127/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1128/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 42 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1129/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1130/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1131/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1132/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1133/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1134/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 

Zarządzenie Nr VII/1135/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 

Zarządzenie Nr VII/1136/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 

Zarządzenie Nr VII/1137/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 

Zarządzenie Nr VII/1138/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 

Zarządzenie Nr VII/1139/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 

Zarządzenie Nr VII/1140/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 

Zarządzenie Nr VII/1141/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie  przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 

Zarządzenie Nr VII/1142/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Zarządzenie Nr VII/1143/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie przetargowym

 

Zarządzenie Nr VII/1144/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Zarządzenie Nr VII/1145/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Spółdzielczej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w postaci prawa użytkowania wieczystego

 

Zarządzenie Nr VII/1146/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1147/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodu potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w mieście

 

Zarządzenie Nr VII/1147a/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie Nr VII/1148/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1149/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz użytkownika wieczystego  Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Zarządzenie nr VII/1150/207 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce oraz Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

 

Zarządzenie Nr VII/1151/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XLII/897/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1152/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XLII/898/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1153/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1154/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

Zarządzenie Nr VII/1155/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 kwietnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „ Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2, dla osób od 40 roku życia”

 

Zarządzenie Nr VII/1156/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1157/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 maja w sprawie przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1158/2017  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Zarządzenie Nr VII/1160/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian  uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1161/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa  z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zapewnienia udziału Systemu Wykrywania i Alarmowania Miasta Rzeszowa w treningu wojewódzkim systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk „WISŁA 2017”

 

Zarządzenie Nr VII/1162/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych (Stoisk handlowych) przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Zarządzenie Nr VII/1163/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat


Zarządzenie Nr VII/1164/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1165/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1166/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie odwołania ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Tajęcina, Gmina Trzebownisko  

 

Zarządzenie Nr VII/1167/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie Nr VII/1168/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie  wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Zarządzenie Nr VII/1169/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas określony w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie Nr VII/1170/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie

 

Zarządzenie Nr VII/1171/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz wieczystych użytkowników

 

Zarządzenie Nr VII/1172/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2, dla osób od 40 roku życia

 

Zarządzenie Nr VII/1173/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

  

Zarządzenie Nr VII/1174/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek

 

Zarządzenie Nr VII/1175/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1176/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia  konkursu na realizację zadania z zakresu sportu w 2017 roku pn. "Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem."

 

Zarządzenie Nr VII/1177/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarzadzenie Nr VII/1179/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 maja 2017r.w sprawie rozstrzygniecia uwag wniesionych do projektu zmiany Nr 280/3/2016 Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 "Wilkowyja - Kamionka II "  w Rzeszowie 

 

Zarządzenie Nr VII/1180/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1181/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na okres 3 lat

 

Zarządzenie Nr VII/1182/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia "Wzoru umowy trójstronnej z uczestnikami praktyk zawodowych i staży zawodowych i podmiotami przyjmującymi uczniów na praktykę zawodową i staż zawodowy"

 

Zarządzenie nr VII/1183/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XLIV/932/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie nr VII/1184/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XLIV/933/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie nr VII/1185/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii

 

Zarządzenie nr VII/1186/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie  zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1187/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego celem usytuowania na ich częściach pawilonów handlowych

 

Zarządzenie Nr VII/1188/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych (stoisk handlowych) przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Zarządzenie Nr VII/1189/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:"Program badań przesiewowych  kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2. powyżej 45. roku życia"

 

Zarządzenie Nr VII/1190/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów

 

Zarządzenie Nr VII/1191/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia miesięcznych stawek czynszu z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów zlokalizowanych na miejskich placach targowych w Rzeszowie

 

Zarządzenie nr VII/1192/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie  zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1193/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat

 

Zarządzenie Nr VII/1194/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do ewidencji majątku Gminy Miasta Rzeszów odcinków sieci kanalizacji sanitarnej funkcjonujących na terenie osiedla Dąbrowskiego w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1195/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół (dotyczy Przedszkola Publicznego nr 19,  Przedszkola Publicznego nr 41,  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 8, Zespołu Szkół Specjalnych)

 

Zarządzenie Nr VII/1196/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie


Zarządzenie Nr VII/1197/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 41 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1198/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalmych w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1199/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stoisk handlowych) przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Zarządzenie nr VII/1200/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie  przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,w tym promocji Miasta Rzeszowa 

 

Zarządzenie nr VII/1201/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie  przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,w tym promocji Miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1202/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rzeszowskiej Rady Seniorów

 

Zarządzenie nr VII/1203/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 czerwca  2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów. przeznaczonej do sprzedaży,  na rzecz użytkownika wieczystego - Spółdzieli Usług Rolniczych "Łan" w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1204/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 13 czerwca 2017 r.  w sprawie wykonywania uchwały Nr XLV/974/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1205/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca 2017 r.  w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie nr VII/1206/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca  2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony

 

Zarządzenie nr VII/1207/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca  2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat

 

Zarządzenie nr VII/1208/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca  2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rzeszowskiej Rady Seniorów i terminu zwołania spotkania wyborczego

 

Zarządzenie nr VII/1209/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 czerwca  2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 20 lat

 

Zarządzenie nr VII/1210/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 czerwca  2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 20 lat

 

Zarządzenie Nr VII/1211/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 16 czerwca 2017 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej cześci gruntu

 

Zarządzenie Nr VII/1212/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na członka Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołania Zespołu ds. przeprowadzenia naboru uzupełniającego, ustalenia wzoru formularza zgłoszenia kandydata na członka Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  oraz ustalenia wzoru karty do głosowania na członka Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Zarządzenie Nr VII/1213/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:"Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia

 

Zarządzenie Nr VII/1214/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1215/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych za 2016 rok

 

Zarządzenie Nr VII/1216/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Estrady Rzeszowskiej za 2016 rok

 

Zarządzenie Nr VII/1217/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy  w Rzeszowie za 2016 rok

 

Zarządzenie Nr VII/1218/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru "Maska" w Rzeszowie za 2016 rok

 

Zarządzenie Nr VII/1219/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa za 2016 rok

 

Zarządzenie Nr VII/1220/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Rzeszowskiego Domu Kultury za 2016 rok

 

Zarządzenie Nr VII/1221/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony

 

Zarządzenie Nr VII/1222/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia  30 września 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1223/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1224/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu

 

Zarządzenie Nr VII/1225/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie

 

Zarządzenie nr VII/1226/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie  zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1227/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2002 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1228/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2002 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1229/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na okres 3 lat

 

Zarządzenie Nr VII/1230/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

 

Zarządzenie Nr VII/1231/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

 

Zarządzenie Nr VII/1232/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat

 

Zarządzenie Nr VII/ 1233/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 

 

Zarządzenie nr VII/1234/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie  zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie nr VII/1235/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

 

Zarządzenie Nr VII/1236/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 czerwca  2017 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Zarządzenie Nr VII/1237/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

 

Zarządzenie Nr VII/1238/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie 

 

Zarządzenie Nr VII/1239/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Rzeszów 

 

Zarządzenie Nr VII/1240/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1241/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XLVI/998/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017r.

 

Zarządzenie Nr VII/1242/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

 

Zarządzenie Nr VII/1243/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarzadzenie Nr VII/1244/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu zmiany Nr 18/4/2007 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu przyłączonego do Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. - część B, tereny południowo- wschodnie Osiedla Przybyszówka - część I 

 

Zarządzenie Nr VII/1245/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Nr 27/4/2009 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na Osiedlu Zwięczyca w Rzeszowie - część I 

 

Zarządzenie Nr VII/1246/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz  zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.  

 

Zarządzenie Nr VII/1247/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 

Zarządzenie Nr VII/1248/2017  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1249/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: "Program wykrywania zakażeń  wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa"

 

Zarządzenie Nr VII /1250/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie wyznaczania nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli

 

Zarządzenie Nr VII/1251/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Zarządzenie Nr VII/1252/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 rok.

 

Zarządzenie Nr VII/1253/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszów

 

Zarzadzanie Nr VII/1254/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 24 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1255/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian w sprawie wykonywania budżetowej na 2017 r.  

 

Zarządzenie Nr VII/1256/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczania na terenie miasta Rzeszowa lokali, w których będą usytuowane w 2017 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zarządzenie Nr VII/1257/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 sierpnia 2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony trybie przetargowym

 

Zarządzenie Nr VII/1258/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wywieszania wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony

 

Zarządzenie Nr VII/1259/2017  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określania wzoru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Rzeszów

 

Zarządzenie Nr VII/1260/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości i działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  

 

Zarządzenie Nr VII/1261/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Zarzadzenie Nr VII/1262/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie

 

Zarządzenie Nr VII/1263/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1264/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Rzeszów

 

Zarządzenia Nr VII/1265/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Zarządzenie Nr VII/1266/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Zarządzenie Nr VII/1267/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Zarządzenie Nr VII/1268/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu.

 

Zarządzenie Nr VII/1269/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie odroczenia terminu płatności.

 

Zarządzenie Nr VII/1270/ 2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017r.

 

Zarządzenie Nr VII/1271/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: " Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa ".

 

Zarządzenie Nr VII/1272/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty "Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza" oraz określanie wzoru tej Karty.  

 

Zarządzenie Nr VII/1273/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1275/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2017/2018 

 

Zarządzenie Nr VII/1276/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rzeszowskiej Rady Seniorów.

 

Zarządzenie Nr VII/1277/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 sierpnia 2917 r. w sprawie składu osobowego Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Zarządzenie Nr VII/1278/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1279/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 sierpnia 2017r. zmieniające Zarządzenie  Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia " Regulaminu rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli"

 

Zarządzenie Nr VII/1280/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1281/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

Zarządzenie Nr VII/1282/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje polityki zdrowotnej pn.: " Program szczepień przeciwko grypie".

 

Zarządzenie Nr VII/1283/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XLVIII/1025/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017r.

 

Zarządzenie Nr VII/1284/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017r.

 

Zarządzenie Nr VII/1285/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr VII/1286/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za I półrocze 2017 r. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rzeszowa.

 

Zarządzenie Nr VII/1287/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2017 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określania ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu. 

 

Zarządzenie Nr VII/1288/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1289/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Rzeszów

 

Zarządzenie Nr VII/1290/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1291/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii.

 

Zarządzenie Nr VII/1292/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujacych dyrektorów jednostek oświatowych. 

 

Zarządzenie Nr VII/1293/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej. 

 

Zarządzenie Nr VII/1294/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. 

 

Zarządzenie  Nr VII/1295/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeszowie. 

 

Zarządzenie Nr VII/1296/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 września 2017r. w sprawie ustanowienia na terenie miasta Rzeszowa dodatkowych, tymczasowych miejsc do prowadzenia działalności handlowej.

 

Zarządzenie Nr VII/1297/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 września 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystych użytkowników

 

Zarządzenie Nr VII/1298/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 września 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz wieczystych użytkowników. 

 

Zarządzenie Nr VII/1299/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 września 2017r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania w Urzędzie Miasta Rzeszowa informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza oraz o urouchomieniu działań krótkoterminowych. 

 

Zarządzenie Nr VII/1300/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 września 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1301/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny, na rzecz Skarbu Państwa.

 

Zarządzenie Nr VII/1302/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny, na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Zarządzenie Nr VII/1303/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji rocznego projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zarządzenie Nr VII/1304/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.), oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.)

 

Zarządzenie Nr VII/1305/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 września 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rzeszowie przy AL. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

Zarządzenie Nr VII/1306/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1307/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 września 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym. 

 

Zarządzenie Nr VII/1308/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonych do użyczenia.

 

Zarządzenie Nr VII/1309/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonych do użyczenia.

 

Zarządzenie Nr VII/1310/2017  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. 

 

Zarządzenie Nr VII/1311/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz wieczystych użytkowników. 

 

Zarządzenie Nr VII/1312/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 września 2017r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat 

 

Zarządzenie nr VII/1312a/ 2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 września 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1313/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 września 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: " Program szczepień przeciwko grypie"

 

Zarządzenie Nr VII/1314/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 

Zarządzenie Nr VII/1315/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 września 2017r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

Zarządzenie Nr VII/1316/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Zarządzenie Nr VII/1317/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 września 2017r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku.

 

Zarządzenie Nr VII/1318/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1318a/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 września 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr VII/1319/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 września 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr VII/1320/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 września 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu.

 

Zarządzenie Nr VII/1321/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

Zarządzenie Nr VII/1322/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 września 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

 

Zarządzenie Nr VII/1323/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 września 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczania na terenie miasta Rzeszowa lokali, w których będą usytuowane w 2017r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Zarządzenie Nr VII/1324/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 września 2017r. w sprawie ogłoszenie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie Nr VII/1325/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie Nr VII/1326/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.


Zarządzenie Nr VII/1327/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta Rzeszowa.

 

Zarządzenie Nr VII/1328/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XLIX/1059/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1329/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XLIX/1060/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1330/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1331/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii. 

 

Zarządzenie Nr VII/1332/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizacje zadań z zakresu sportu w 2017 roku pn. " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży", " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów" oraz "Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów". 

 

Zarządzenie Nr VII/1333/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r. 

 

Zarządzenie Nr VII / 1335/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonych do użyczenia.

 

Zarządzenie Nr VII/1336/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: " Program profilaktyki wad postawy - badania uczniów klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów". 

 

Zarządzenie Nr VII/1337/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 października 2017 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonych do użyczenia.

 

Zarządzenie Nr VII/1338/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 października 2017r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów, przeznaczonych do użyczenia. 

 

Zarządzenie Nr VII/1339/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Gminny Miasto Rzeszów, przeznaczonych do użyczenia.

 

Zarządzenie Nr VII/1340/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie Nr VII/1342/2017 Prezydent Miasta Rzeszowa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Zarządzenie Nr VII/1343/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 roku. 


Zarządzenie Nr VII/1344/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie  wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Zarządzenie Nr VII/1345/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wywieszenia nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Zarządzenie Nr VII/1346/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Zarządzenie Nr VII/1347/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, przeznaczonego do użyczenia na czas oznaczony.

 

Zarządzenie Nr VII/1348/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1349/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2017 r. w sprawie określania zasad realizacji przez Gmine Miasto Rzeszów dróg publicznych na terenach stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 


Zarządzenie Nr VII/1350/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 paźdzernika 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa, przeznaczonej  do sprzedaży


Zarządzenie Nr VII/1351/2017 Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

Zarządzenie Nr VII/1352/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian zarządzenia Prezydenta Miasta  Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów oświatowych jednostek oświatowych jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2017r.


Zarządzenie Nr VII/1353/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 października 2017r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1354/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 października  2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajecia na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie Nr VII/1355/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1356/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: " Program profilatyki wad podstawy - badania uczniów klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów" 

 

Zarządzenie Nr VII/1357/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Zarządzenie Nr VII/1358/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 październik 2017 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.


Zarządzenie Nr VII/1359/2017  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2017r. w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Rzeszowa.

 

Zarządzenie Nr VII/1360/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa przeznaczonych do użytkowania. 

 

Zarządzenie Nr VII/1361/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 października 2017r. w sprawie wykonywania uchwały Nr L/1085/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 października 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/ 1362/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr L/1086/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 października 2017r. w sprawie zmian uchwaly budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1363/2017  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 października 2017r. w sprawie zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1364/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wystapienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii.

 

Zarządzenie Nr VII/1365/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 roku pn. "Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów" 

 

Zarządzenie Nr VII/1366/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Tkackiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

Zarządzenie Nr VII/1367/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Jazowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr VII/1368/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego. 

 

Zarządzenie Nr VII/1369/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określania kwoty bazowej (100%) do ustalenia  kwot nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

Zarządzenie Nr VII/1370/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie przetargowym. 

 

Zarządzenie Nr VII/1371/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1372/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla  zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

Zarządzenie Nr VII/1373/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród dla fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

Zarządzenie Nr VII/1374/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: " Program szczepień przeciwko grypie" . 

 

Zarządzenie Nr VII/1375/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 października 2017r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta Rzeszowa.  

 

Zarządzenie Nr VII/1376/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 października 2017r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta Rzeszowa. 

 

Zarządzenie Nr VII/1377/2017 Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017r.

 

Zarządzenie Nr VII/1378/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 listopada 2017 r. o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.


Zarządzenie Nr VII/1379/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzania przyznanych nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym  i krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

Zarządzenie Nr VII/1380/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w 2018 roku, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzeszowskim Domu Kultury, Filia " Widokowa" przy ul. Widokowej 1, 35-119 Rzeszów, dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Zarządzenie Nr VII/1381/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, 35-064 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz.8.00-12.00, dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Zarządzenie Nr VII/1382/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018 roku, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 20.00, 35-064 Rzeszów, dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


Zarządzenie Nr VII/1383/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów, dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Zarządzenie Nr VII/1384/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacje zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1385/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu.

 

Zarządzenie Nr VII/1386/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonych do użyczenia.

 

Zarządzenie Nr VII/1387/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa przeznaczonych do użyczenia. 

 

Zarządzenie Nr VII/1388/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

Zarządzenie Nr VII/1389/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszów, przeznaczonych do użyczenia.

 

Zarządzenie Nr VII/1391/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

Zarządzenie Nr VII/1392/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1393/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego realizacji polityki zdrowotnej pn. " Program szczepień przeciwko grypie"


Zarządzenie Nr VII/1394/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie doprowadzenia na ćwiczenia wojskowe.

 

Zarządzenie Nr VII/1395/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli w komisjii konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.


Zarządzenie Nr VII/1396/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Rzeszowa lokali, w których będą usytuowane w 2018 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zarządzenie Nr VII/1397/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 " Staroście - Zagórze " w Rzeszowie. 

 

Zarządzenie Nr VII/1398/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej na 2017r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1399/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na lata 2018-2022 

 

Zarządzenie Nr VII/1400/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2018-2020. 

 

Zarządzenie Nr VII/1401/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz Gminy Trzebownisko.

 

Zarządzenie Nr VII/1402/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa  przeznaczonych do użyczenia. 


Zarządzenie Nr VII/1403/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.


Zarządzenie Nr VII/1404/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierzat w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1405/2017  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 

Zarządzenie Nr VII/1407/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr VII/1408/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie Nr VII/1409/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr VII/1410/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonych do użyczenia. 

 

Zarządzenie Nr VII/1411/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie wykonywania uchwały LI/1112/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017r.

 

Zarządzenie Nr VII/1412/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie wykonania uchwały Nr LI/113/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017r.

 

Zarządzenie Nr VII/1413/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.


Zarządzenie Nr VII/1414/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 r.


Zarządzenie Nr VII/1415/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1416/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie  ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w 2018 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1417/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na członka Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołania Zespołu ds. przeprowadzenia naboru uzupełniającego, ustalenia wzoru formularza zgłoszenia kandydata na członka Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ustalenia wzoru karty do głosowania na członka Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zarządzenie Nr VII/1418/2017 Prezydent Miasta Rzeszowa z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta Rzeszowa.

 

Zarządzenie Nr VII/1419/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr VII/1420/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie Nr VII/1421/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Spacerowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr VII/1422/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Zarządzenie Nr VII/1423/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr VII/1424/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

 

Zarządzenie Nr VII/1425/2017 r. Prezydent Miasta Rzeszowa z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: " Program szczepień przeciwko grypie".

 

Zarządzenie Nr VII/1426/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1427/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku pn: " Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego'.


Zarządzenie Nr VII/1428/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr VII/1429/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku pn:" Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym".

 

Zarządzenie Nr VII/1430/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku pn: " Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych".


Zarządzenie Nr VII/1431/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku pn: " Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi ".

 

Zarządzenie Nr VII/1432/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku pn: " Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo- naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy".

 

Zarządzenie Nr VII/1433/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2018 roku pn: " Wspieranie działalności organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 

 

Zarządzenie Nr VII/1434/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku pn. " Profilaktyczne programy psychoedukacyjnej z zakresu narkomanii, adresowane dla dzieci i młodzieży.

 

Zarządzenie Nr VII/1435/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2018 roku pn: " Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000- lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie".


Zarządzenie Nr VII/1436/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2018 roku pn: " Emeryt i rencistka z os. Kmity - aktywne działania prospołeczne".

 

Zarządzenie Nr VII/1437/2017 Prezydent miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1438/2017 Prezydent Miasta Rzeszów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji.

 

Zarządzenie Nr VII/1439/2017 Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zdania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Partyzantów, 35-234 Rzeszów, dla osób fizycznych określających w art. 4 ust. 1 z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

 

Zarządzenie Nr VII/1440/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, 35-064 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00, dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

 

Zarządzenie Nr VII/1441/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zdania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, 35-064 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00, dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

 

Zarządzenie Nr VII/1442/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1443/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzeszowskim Domu Kultury, Filia Widokowa przy ul. Widokowej 1, 35-119 Rzeszów, dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Zarządzenie Nr VII/1444/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia na czas określony ( remontu budowy przy ul. Grunwaldzkiej 21 w Rzeszowie) w trybie bezprzetargowym. 

 

Zarządzenie Nr VII/ 1445/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 13


Zarządzenie Nr VII/1446/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wskazania placówki do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego

 

Zarządzenie Nr VII/1447/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia  1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów jednostek oświatowych

 

Zarządzenie Nr VII/1448/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 20 lat

 

Zarządzenie Nr VII/1449/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

Zarządzenie Nr VII/ 1450/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu.

 

Zarządzenie Nr VII/1451/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 

 

Zarządzenie Nr VII/1452/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 roku pn." Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów" 

 

Zarządzenie Nr VII/1453/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszowa  przeznaczonych do użycia

 

Zarządzenie Nr VII/1454/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

 

Zarządzenie Nr VII/1455/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 


Zarządzenie Nr VII/1456/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia  8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VII/1443/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzeszowskim Domu Kultury, Filia Widokowa przy ul. Widokowej 1, 35-119 Rzeszów, dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Zarządzenie Nr VII/1457/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1458/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr VII/1459/2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 grudnia 2017 r.  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa i urządzeń cmentarnych 

 

Zarządzenie Nr VII/1460/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na członka Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołania Zespołu ds. przeprowadzania naboru uzupełniającego, ustalenia wzoru formularza zgłoszenia kandydata na członka Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zarządzenie Nr VII/1462/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: " Programu szczepień przeciwko grypie" .

 

Zarządzenie Nr VII/1463/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w 2018 roku

 

Zarządzenie Nr VII/1464/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku.


Zarządzenie Nr VII/1465/2017 Prezydent Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia 2018 roku.

 

Zarządzenie Nr VII/1466/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr LII/1198/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr LII/1198/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1467/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr LII/1199/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1468/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1469/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Olbrachta, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Zarządzenie Nr  VII/1472/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Zarządzenie Nr VII/1473/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1474/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonych do użyczenia.


Zarządzenie Nr VII/1475/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat

 

Zarządzenie Nr VII/1476/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na lata 2018 -2022.

 

Zarządzenie Nr VII/1477/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2018 - 2020.

 

Zarządzenie Nr VII/1478/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali  użytkowych przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat.


Zarządzenie Nr VII/1479/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony praw konsumentów w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1480/2017 z dnia 20 grudnia 2017  w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Nr 28/1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Słocina w Rzeszowie - w części A


Zarządzenie Nr VII/1481/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.


Zarządzenie Nr VII/1482/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1483/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Rzeszowie, zagospodarowanej obiektem sportowym, przeznaczonej do najmu w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego na organizacje imprez o charakterze sportowym lub kulturalno - rozrywkowym i innych zajęć w roku 2018 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1484/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1485/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr LIII/1232/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1486/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrywania uwag wniesionych do projektu zmiany Nr 18/4/2007 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu  przyłączonego do Rzeszowa z dnia 1 stycznia 207 r. - w części B/1 i C oraz zmiany Nr 31/4/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka - w części A

 

Zarządzenie Nr VII/1488/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r. 


Zarządzenie Nr VII/1490/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 2 lat

 

Zarządzenie Nr VII/1491/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Tkackiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr VII/1492/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczania na terenie miasta Rzeszowa lokali, w których będą usytuowane w 2018 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 22.01.2018 13:06, Aleksandra Dymek
Wytworzył(a): 09.01.2017 09:35, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8539106
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl