Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

PETYCJE

 

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

     Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

     Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

     Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

     Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do petycji należy dołączyć zgodę podmiotu trzeciego.

 

Uwaga!

Petycja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia w przypadku gdy nie zawiera danych w zakresie:

1)   oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)   wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów,
w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

 

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 


Petycje złożone w 2018 r.

 

 

 

Lp.Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Skan petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący
Przewidywany termin odpowiedzi
Odpowiedź
1.01.02.2018 r.Anonimizacja lista podpisówpdf Petycja w sprawie budowy odcinka ulicy StrażackiejPrezydent Miasta Rzeszowado 01.05.2018r. skan dokumentu
2.08.03.2018 r.AnonimizacjapdfPetycja w sprawie zainicjonowania podpisania przez miasto Rzeszów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu Lokalnym

Prezydent Miasta

Rzeszowa

do 08.06.2018 r.skan dokumentu

 

 

 

 

 

 

Petycje złożone w 2017 r.

 

 

 

Lp.Data złożenia petycjiImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan

petycji

Przedmiot petycji

Podmiot

rozpatrujący

Przewidywany termin

odpowiedzi

Odpowiedź

1.09.06.2017
 

anonimizacja

Lista 27 podpisów

pdf

Petycja w sprawie budowy Przedszkola i Żłobka  na Osiedlu Przybyszówka

Prezydent Miasta Rzeszowado 09.09.2017skan dokumentu
2.16.06.2017

anonimizacja

Lista 45 podpisów
pdfPetycja w sprawie budowy drogi łączącej ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty z ul. LwowskąPrezydent Miasta Rzeszowado 19.09.2017 skan dokumentu 
3.29.06.2017

anonimizacja

Lista 1051 podpisów
pdfPetycja przeciwko planowanej inwestycji przy ul. Podwisłocze 30Prezydent Miasta Rzeszowado 29.09.2017  skan dokumentu
4.25.07.2017anonimizacja ( 29 podpisów )pdfPetycja w sprawie budowy miejsc postojowych przy drogach publicznych w rejonie inwestycji SM " Projektant "Prezydent Miasta Rzeszowado 25.10.2017

skan

dokumentu  

5.

30.08.2017

27.09.20017

anonimizacja

pdf

PDF

Petycja w sprawie wykupu przez Gmine Miasto Rzeszów drogi stanowiacej własnośc prywatnąPrezydent Miasta Rzeszowado 30.11.2017skan dokumentu 

 

 

 

Petycje złożone w 2016 r.

 

Lp.

Data

złożenia

petycji

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan

petycji

Przedmiot petycji

Podmiot

rozpatrujący

Przewidywany termin

odpowiedzi

Przebieg postępowania

Odpowiedź

1.

12.02.2016

Radca prawny Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.

pdf

wprowadzenie i wdrożenie od maja 2016 r. skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu miasta Rzeszowa

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

do 12.05.2016

 

skan dokumentu

2.

 

18.05.2016

 anonimizacja

 pdf

 

Nie wynajmowanie terenów miejskich cyrkom wykorzystującym zwierzęta

 

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

 

do 18.08.2016

 

 skan dokumentu

3.04.05.2016anonimizacja pdfPetycja w sprawie zachowania funkcji skweru na Osiedlu Zimowit, uniemożliwienia powstania mostu na linii ul. Grabskiego i ul. Żeglarskiej oraz usankcjonowania przeznaczenia terenów pomiędzy ul. Zieloną a Graniczną

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

do 04.08.2016 skan dokumentu
4.11.08.2016

anonimizacja

Lista 36 podpisów

pdfPetycja w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach miasta Rzezszowa

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

--skan dokumentu
5.2.08.2016anonimizacjapdfPetycja w sprawie  zmiany zasad przyznawania mieszkań socjalnychRada Miasta Rzeszowa-- skan dokumentu
6.27.10.2016brak zgody na udostępnienie danych osobowychpdfPetycja w sprawie budowy systemu kolei miejskiej

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

do 27.01.2017  skan dokumentu
7.28.10.2016brak zgody na udostępnienie danych osobowychpdfPetycja w sprawie umieszczenia na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

do 28.01.2017  skan dokumentu
8.23.12.2016brak zgody na udostępnienie danych osobowychpdfPetycja w sprawie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi łączącego ulice Wyspiańskiego, Sondeja, Hoffmanowej, Lisa Kuli w Rzeszowie

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

do 23.03.2017  skan dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zbiorcza dotycząca złożonych petycji w 2016 r. 

 

Petycje złożone w 2015 r.

  

 

Lp.Data złożenia petycjiImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedziPrzebieg postępowaniaOdpowiedź
1.16.11.2015Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy Sp. k reprezentowana przez komplementariusza: Radcę Prawnego Jacka ŚwiecępdfWszczęcie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym, wyprodukowanych w latach 2009-2015Prezydent Miasta Rzeszowado 16.02.2016 skan dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zbiorcza dotycząca złożonych petycji w 2015 r. 

Opublikował(a): 11.04.2018 13:13, Aleksandra Dymek
Wytworzył(a): 30.12.2015 10:26, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6216854
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl