Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

 

 

Wydział Komunikacji


 

KARTA USŁUGI

 

Data zatwierdzenia

24.02.2017r.

 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

 

  1.  Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
     

 

·         Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (formularz)

·         Dowód wniesienia opłaty ewidencyjnej za zwrot prawa jazdy

·         Dokument tożsamości (do wglądu)

 

 2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości.

 

 3. Opłaty

 

Opłata ewidencyjna za zwrot prawa jazdy – 0,50 zł

Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A. w Urzędzie.

Rachunek nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

 

 4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pokój 13,
tel. 17 875 45 72, 17 875 45 73

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Do 30 dni

 

  1. Tryb odwoławczy

 

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

 

  1. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn.zm )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia  2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372 z późn. zm.)

 

 8. Uwagi

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji

Urzędu Miasta Rzeszowa

        Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi..

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów
i wyjaśnień.

W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa należy wydrukować go dwustronnie.

Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Opracował

Monika Siedlecka – Kielar

24.02.2017r.

Zatwierdził

Krzysztof Wadiak

24.02.2017r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Monika Siedlecka – Kielar

 

 

 

 

 


 

Pliki do pobrania:
WNIOSEK.pdf (694,3 KB)
Opublikował(a): 12.04.2019 09:44, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 10.06.2014 14:15, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13035408
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl