Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

 

Wydział Komunikacji


 

KARTA USŁUGI

 

Data zatwierdzenia

24.02.2017r.

 

Wydanie lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

Osoba ubiegająca się o wydanie lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia
na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne składa:

 • wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności zezwolenia (formularz)
 • kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne
 • kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne (nie dotyczy kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej)  – kierowcy tych jednostek przedstawiają zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na stanowisku kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów. Należy również okazać prawo jazdy oraz dowód tożsamości.

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości.

 

 1. Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia – 50 zł

Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A. w Urzędzie.

Rachunek nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Wniosek należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pokój 12, tel. 17 875 44 76.

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Do 2 dni roboczych

 

 1. Tryb odwoławczy

 

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

 1. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 341 z późn.zm )

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 140 z późn.zm)  

 
8.   Uwagi

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji

Urzędu Miasta Rzeszowa

        Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi..

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów
i wyjaśnień.

W przypadku korzystania z formularza wniosku umieszczonego na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa, ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku), może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Opracował

Monika Siedlecka – Kielar

24.02.2017r.

Zatwierdził

Krzysztof Wadiak

24.02.2017r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Monika Siedlecka - Kielar

 

 

 

 


Pliki do pobrania:
Wniosek.pdf (263,86 KB)
Opublikował(a): 12.04.2019 09:29, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 20.06.2013 12:46, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13031203
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl