Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem

 

 

Wydział Komunikacji

 


 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

 

24.02.2017r.

 

Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem

 

 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia (formularz)
  • Dokument tożsamości (do wglądu)

 

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości.

 

 

  1. Opłaty

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A. w Urzędzie.

Rachunek nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Wniosek należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pokój 14, tel. 17 875 45 74, 17 875 45 75.

 

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Do 7 dni

 

 

  1. Tryb odwoławczy

 

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

 

  1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1827 z późn. zm.)

 

 

  1. Uwagi

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji

Urzędu Miasta Rzeszowa

        Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi..

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 875 45 74, 17 875 45 75.

 

 

Opracował

Monika Siedlecka – Kielar

24.02.2017r.

Zatwierdził

Krzysztof Wadiak

24.02.2017r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Monika Siedlecka - Kielar

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 12.04.2019 09:34, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 20.06.2013 14:04, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13030723
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl