Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydanie skierowania na kurs reedukacyjny

 

Wydział Komunikacji

 


 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

 

20.02.2017r.

 

Wydanie skierowania na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii należy odbyć w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu.

Oryginał zaświadczenia o ukończeniu kursu należy przedstawić organowi kierującemu na kurs w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

 

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości.

 

 

 1. Opłaty

 

Bez opłat

 

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pokój 13, tel. 17 875 45 73

Decyzja o skierowaniu wydawana jest:

 • w przypadku, gdy osoba kierowała pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości,
  w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu -
  na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd

 

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Do 30 dni

 

 

 1. Tryb odwoławczy

 

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

 

 1. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 5 styczna 2011r. o kierujących  pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U.
z 2013 r. poz. 9 z późn. zm.)

 

 

 1. Uwagi

 

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji

Urzędu Miasta Rzeszowa

        Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi..

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

Kurs reedukacyjny prowadzi za opłatą Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

 

W przypadku nieprzedstawienia w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego wydawana jest decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy. (patrz Zwrot zatrzymanego prawa jazdy)

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów
i wyjaśnień.

 

Opracował

Monika Siedlecka - Kielar

20.02.2017r.

Zatwierdził

Krzysztof Wadiak

20.02.2017r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Monika Siedlecka - Kielar

 

 

 

Opublikował(a): 08.08.2019 09:12, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 07.03.2017 12:29, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13031269
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl