Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydanie skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne

Wydział Komunikacji

 


 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

 

24.02.2017r.

 

Wydanie skierowania na badanie lekarskie
i psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

Na badanie lekarskie i badanie psychologiczne należy zgłosić się w terminie 1 miesiąca
od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne należy przedstawić organowi kierującemu na badanie
w  terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

 

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości.

 

 

 1. Opłaty

 

Bez opłat

 

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pokój 13,
tel. 17 875 45 72, 17 875 45 73

 

Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne wydawana jest:

 • w przypadku, gdy osoba kierowała pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu - na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd (skierowanie na badania lekarskie i badania psychologiczne),
 • w przypadku, gdy osoba kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń – skierowanie następuje na wniosek organu kontroli ruchu drogowego (skierowanie na badania psychologiczne),
 • w przypadku, gdy istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia stwierdzone na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania przez starostę zadań własnych lub na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (skierowanie na badania lekarskie).

 

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Do 30 dni

 

 

 1. Tryb odwoławczy

 

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

 

 1. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 5 styczna 2011 r. o  kierujących  pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn.zm )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U.
z 2013 r. poz. 9 z późn.zm)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017r. poz. 250 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937)

 

 

 1. Uwagi

 

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji

Urzędu Miasta Rzeszowa

        Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi..

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

Badanie lekarskie przeprowadzane jest przez lekarza uprawnionego do badań osób ubiegających się
o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców zatrudnionego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120.

 

Badanie psychologiczne przeprowadzane jest przez psychologa uprawnionego do wykonywania badań
w zakresie psychologii transportu.

 

W przypadku, gdy osoba skierowana nie przedstawiła w terminie 3 miesięcy orzeczenia lekarskiego
i psychologicznego wydawana jest decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy. (patrz Zwrot zatrzymanego prawa jazdy)

 

W przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami wydawana jest decyzja
o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. (patrz Przywrócenie uprawnień)

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów
i wyjaśnień.

 

 

Opracował

Monika Siedlecka - Kielar

24.02.2017r.

Zatwierdził

Krzysztof Wadiak

24.02.2017r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Monika Siedlecka - Kielar

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opublikował(a): 12.04.2019 09:45, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 10.06.2014 14:21, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13035396
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl