Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Wydział Komunikacji


 

KARTA USŁUGI

 

 

Data zatwierdzenia

24.02.2017r.

 

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

·        Wniosek o wydanie prawa jazdy (formularz)

·         Kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wraz z oryginałem (do wglądu)

·         Kolorową fotografię (patrz: wymagania dot. fotografii)

·         Dowód wniesienia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

·         Dokument tożsamości (do wglądu)

 

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, przy czym:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni  w każdym roku kalendarzowym,

- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste,
a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej,

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania
o określonym czasie trwania, albo

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę
w szkole.

 2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości.

 3.  Opłaty

 

Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35 zł.

Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np.
przelewem) lub w placówkach Banku
PKO Banku Polskiego S.A. w Urzędzie.

Nr rachunku 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

 4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Wniosek należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pokój 14, tel. 17 875 45 74, 17 875 45 75

 

Wniosek można złożyć również w:

Punkcie Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno - Handlowym  Millenium Hall,
Al. Kopisto 1, tel. 17 875 40 95

Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20,
tel. 17 875 40 93 

Punkcie Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza”, Al. Tadeusza Rejtana 65,
tel. 17 875 40 86

Punkcie Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Galeria Rzeszów”,
ul. Piłsudskiego 44, tel. 17 875 40 84

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Do 3 dni

  1. Tryb odwoławczy
     

 

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

      7. Podstawa prawna

 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U.  z  2019 r. poz. 341 z późn.zm )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 z późn.zm )

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83)

 

8. Uwagi

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji

Urzędu Miasta Rzeszowa

        Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi..

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

Międzynarodowe prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodowym na terytorium państw-stron Konwencji
o ruchu drogowym , podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. oraz Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym.

 

Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy.

 

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów
i wyjaśnień.

 

W przypadku korzystania z formularza wniosku umieszczonego na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa należy wydrukować go dwustronnie. Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Opracował

Monika Siedlecka - Kielar

24.02.2017r.

Zatwierdził

Krzysztof Wadiak

24.02.2017r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Monika Siedlecka - Kielar

 

 

 

Pliki do pobrania:
WNIOSEK.pdf (694,3 KB)
Opublikował(a): 12.04.2019 09:23, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 20.06.2013 14:33, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13035487
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl