Wersja Archiwalna

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Siedziba

     Adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
     Telefon: 17 74 83 700
     Fax: 17 85 26 223
     Godziny pracy: 7.30 – 15.30 

     Strona WWW: http://www.mzd.erzeszow.pl
     E-Mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl
 

Dyrektor

     Imię i nazwisko: Piotr Magdoń
     Siedziba: Rzeszów, ul. Targowa 1, pok. 601
     Telefon: 17 74 83 700

Kompetencje Dyrektora

     1)
      kierowanie działalnością Zarządu,

     2)      dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

     3)
      dokonywanie czynności w zakresie zarządzania mieniem Zarządu,

     4)
      reprezentowanie Zarządu na zewnątrz,

     5)
      wyznaczanie kierunków oraz opracowywanie planów działania Zarządu,

     6)
      dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.


Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

     Uchwała Nr LVI/1071/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r.

 

 

Opublikował(a): 14.05.2015 14:20, Krzysztof Łosicki
Wytworzył(a): 21.10.2008 09:22, Piotr Magdoń
Drukuj Poleć znajomym