Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 15


Siedziba

Adres ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów
Telefon/fax 17 22-19-938
Strona WWW spbudziwoj.itl.pl
E-mail spbudziw@intertele.pl
Godziny pracy 7:30 - 17:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Renata Kędzierska
Siedziba ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów
Telefon 17 22-19-938
E-mail spbudziw@intertele.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7:30 - 15:30

 

Podstawa prawna

Uchwała nr LXVII/1135/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 5 stycznia 2010 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

Zadania

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, statutem szkoły i uchwałami organu prowadzącego.

 

Tryb działania

Wszystkie sprawy załatwiane są zgodnie z KPA. Dyrektor przyjmuje codziennie w sprawie skarg i wniosków.

 

Prowadzone sprawy

Sprawy prowadzone zgodnie z wykazem rzeczowym akt w szkole.

 

Finanse, majątek

Trzykondygnacyjny budynek szkolny a powierzchni 560 m2 wraz z wyposażeniem; działka o powierzchni 1,23 ha.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone są rejestry:
- Legitymacji szkolnych, kart rowerowych
- Legitymacji ubezpieczeniowych
- Świadectw ukończenia szkoły
- Zaświadczeń OKE
- Ewidencja uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły
- Księga uczniów uczęszczających do szkoły
- Ewidencja pism przychodzących i wychodzących
W archiwum gromadzi się:
- Akta osobowe pracowników szkoły
- Księgi arkuszy ocen
- Protokoły rady pedagogicznej

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

10 września 2010 r.

 

Opracowanie

Patrycja Gierlach

 

Zatwierdzenie

Renata Kędzierska – dyrektor szkoły

Opublikował(a): 01.10.2011 07:30, Przemysław Kędra
Wytworzył(a): 26.05.2010 10:57, Renata Kędzierska
Drukuj Poleć znajomym