Wersja Archiwalna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Siedziba

Adres: ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów
Telefon: 17 853-52-81 do 85
Fax:  17 862-90-20
e-mail: biuro@spzoz1.rzeszow.pl
www: www.spzoz1.rzeszow.pl
Skrytka ESP: /SPZOZNr1/SkrytkaESP

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.25 – 15.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr n. ekon. Grzegorz Materna
Siedziba: Rzeszów, ul. Czackiego 2
Telefon: 17 853-25-60
Kompetencje: zarządzanie Zespołem, decyzje kadrowe, decyzje finansowe, decyzje medyczne.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.25 – 15.00

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000056185 i Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000009958 prowadzącym działalność na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j. t.)
2. Uchwały Nr XXXIX/87/96 Rady Miasta z dnia 25.06.1996 r. w sprawie zmiany formy prowadzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
3. Innych obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa
4. Statutu
 

Regulamin organizacyjny

Załącznik do zarządzenia nr 70/12 z dnia 28.06.2012 dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Struktura organizacyjna

Statut

Tryb działania

 

Szczegółowe harmonogramy pracy poradni specjalistycznych i pracowni fizjoterapeutycznych zawiera Załącznik Nr 1.

Szczegółowe harmonogramy pracy lekarzy udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zawiera Załącznik Nr 2.
 

Zadania

Zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, w zakresie:

 1. stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
  • szpitalnych
  • innych niż szpitalne
 2. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie określonym Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Majątek

Wysokość opłat

Zarządzenie Nr 81/2010 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 16.08.2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek.

  Zarządzenie zmieniające Nr 34/2011 z dnia 27.04.2011 r. do Zarządzenia nr 81/2010 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 16.08.2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek.

Zarządzenie Nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 r. w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

  Zarządzenie zmieniające Nr 2/2013 z dnia 8.01.2013 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 79/2013 z dnia 18.07.2013 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 81/2013 z dnia 31.07.2013 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 87/2013 z dnia 28.08.2013 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 93/2013 z dnia 27.09.2013 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 106/2013 z dnia 18.11.2013 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 131/2013 z dnia 20.20.2013 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 1/2014 z dnia 07.01.2014 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 6/2014 z dnia 30.01.2014 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 7/2014 z dnia 06.02.2014 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 38/2014 z dnia 14.04.2014 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego  Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 70/2014 z dnia 14.07.2014 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 81/2014 z dnia 31.07.2014 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 93/2014 z dnia 09.09.2014 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 98/2014z dnia 01.10.2014 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 111/2014 z dnia 29.10.2014 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 137/2014 z dnia 11.12.2014 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 7/2015 z dnia 29.01.2015 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 18/2015 z dnia 20.02.2015 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 21/2015 z dnia 02.03.2015 r. do Zarządzenia nr 106/2012D yrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 84/2015 z dnia 09.06.2015 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 137/2015 z dnia 29.09.2015 r. do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 r. w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
  Zarządzenie zmieniające Nr 150/2015 z dnia 4.11.2015 r do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 r. w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
Zarządzenie zmieniające Nr 6/2016 z dnia 14.01.2016 r do Zarządzenia nr 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 r. w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

 

Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.01.2013 w sprawie określenia wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny.
Zarządzenie Nr 123/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 31.08.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Budżet - nie prowadzi

Bilans

- za 2004 rok
- za 2005 rok
- za 2006 rok
- za 2007 rok
- za 2008 rok
- za 2009 rok
- za 2010 rok
- za 2011 rok
- za 2012 rok
- za 2013 rok
- za 2014 rok

Rachunek zysków i strat

-za 2013 rok
-za 2014 rok

Kontrole

- za 2014 rok
- za 2015 rok


Rejestry, ewidencje, archiwa

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 prowadzone jest archiwum w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II, w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 i w Przychodni Specjalistycznej Nr 3, w którym znajduje się archiwalna dokumentacja medyczna pacjentów oraz dokumentacja wewnętrzna Zespołu. Dane z prowadzonych rejestrów i ewidencji udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.


Udostępnienie dokumentacji medycznej:
1. Zespół udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym podmiotom i organom zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na podstawie złożonego pisemnego wniosku.
2. Wydanie dokumentacji medycznej na pisemny wniosek osób i organów uprawnionych następuje na podstawie decyzji Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Ustala się wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:
a. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów – 7 zł brutto za stronę dokumentu,
b. poprzez sporządzenie jej kserokopii – 0,45 zł brutto za stronę dokumentu,
c. poprzez sporządzanie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 7 zł brutto.

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Informacje nieudostępnione

Informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności dane osobowe pacjentów - Ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Informacje publiczne będące w posiadaniu SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782)

Data opracowania - 27.06.2003 r., 3.04.2006 r., 3.07.2006 r., 2.07.2007 r., 4.03.2008 r., 16.07.2008 r., 3.11.2008 r., 7.07.2009 r., 26.04.2010 r., 17.03.2011 r., 10.08.2015 r.

Opracował - Grzegorz Materna –  Dyrektor

Zatwierdził - Grzegorz Materna –  Dyrektor

Opublikował(a): 06.08.2019 15:00, Paweł Szuba
Wytworzył(a): 13.10.2008 10:00, Grzegorz Materna
Drukuj Poleć znajomym