Wersja Archiwalna

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Siedziba

Adres: ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
Telefon: 017 86 60 383
Fax: 017 86 60 382
Godziny pracy: 7.30 –15.30
e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl
www: http://ztm.erzeszow.pl

Dyrektor (pełniący obowiązki)

Imię i nazwisko: Łukasz Dziągwa
Siedziba: ul. Trembeckiego 3, 35 – 234 Rzeszów
Telefon: 017 86 60 383
Godziny pracy: 7.30 –15.30
e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl

Podstawa prawna

Uchwała Nr LVIII/954/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Zadania

Podstawowym przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

Sprawy załatwiane przez Dział Organizacji Przewozów ZTM:

  • przyjmowanie informacji i zgłoszeń dotyczących prognozowania, planowania i nadzoru nad realizacją potrzeb przewozowych i koncepcji układu sieci komunikacyjnych miasta Rzeszowa,
  • współpraca z Gminą Miastem Rzeszów, odpowiednimi organami okolicznych gmin oraz przewoźnikami w sprawach dot. organizacji usług przewozowych,
  • opracowywanie rozkładów jazdy autobusów na poszczególnych liniach komunikacyjnych, w tym zmian w układzie linii komunikacyjnych związanych z okresowym zamykaniem ulic i ograniczeniami w ruchu drogowym,
  • wykonywanie czynności związanych z opracowywaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
  • dokonywanie analizy możliwości korzystania z przystanków i dworców w przedziałach czasowych w aspekcie przepustowości oraz zagrożenia dla organizacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • przygotowywanie dokumentacji i realizacja zdań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą transportu miejskiego, w tym lokalizowanie przystanków i pętli manewrowych,
  • wydawanie i ewidencja potwierdzeń i uzgodnień korzystania z przystanków i dworców,
  • obsługa przystanków w zakresie rozkładów jazdy i informacji dla pasażerów,
  • prowadzenie działalności w zakresie reklamy,
  • udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski i krytykę prasową.

 

Zobacz więcej informacji...

Tryb działania

Wynika z regulaminu

Statut, bilans, budżet

Nie dotyczy

Majątek

Nie dotyczy

Prowadzone sprawy, informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania

11.12.2009 r.

Opracował

Łukasz Mikołaj Dziągwa

Zatwierdził

Łukasz Dziągwa – Pełniący obowiązki dyrektora ZTM Rzeszów 

Opublikował(a): 16.07.2012 10:10, Tomasz Wesołowski
Wytworzył(a): 14.12.2009 13:09, Grzegorz Dyś
Drukuj Poleć znajomym