Wersja Archiwalna

Wyniki głosowania w sprawie RBO na 2019 rok

W związku z zakończeniem prac Komisji Skrutacyjnej przedstawiamy:

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/1276/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. Rady Miasta Rzeszowaw sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta Rzeszowa na 2019 r. kwoty, które przeznacza się na realizację zadań to odpowiednio:

  • 4.000.000 zł na zadania z Kategorii I

  • 2.900.000 zł na zadania z Kategorii II

  • 600.000 zł na zadania z Kategorii III

 

Jak stanowi ww. uchwała:

  • w przypadku Kategorii II, do realizacji zostanie przyjęte tylko jedno zadanie z jednego osiedla, które uzyska największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem tzw. bonusu;

  • bonus przyznaje się dla osiedla, które uzyskało największą aktywność w głosowaniu na dane zadanie z Kategorii II. Bonus polega na przyjęciu do realizacji zadania o wartości nie przekraczającej 150 000 zł;

  • aktywność w głosowaniu oblicza się poprzez określenie stosunku procentowego ilości głosów oddanych przez mieszkańców na zadanie osiedlowe do liczby mieszkańców danego osiedla;

  • uprawnionymi do zgłoszenia zadania przyznanego w ramach bonusu są wnioskodawcy zadania, którzy w głosowaniu uzyskali największą aktywność.

 

Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r. Komisja ds. RBO na 2019 rok ustaliła:

 

Przewodnicząca Komisji ds. RBO na 2018 r.

Urszula Kukulska

 

Opublikował(a): 18.06.2018 11:55, Agnieszka Kołodziejczyk
Wytworzył(a): 15.06.2018 09:13, Mirosław Kubiak
Drukuj Poleć znajomym