Wersja Archiwalna

Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informuję że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35 -064 Rzeszów.

2.    Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Rzeszowa jest Pan Antonii Wilk tel. nr. 17 87-54-499, Rynek 7 pok. 13,
e –mail:  awilk@erzeszow.pl

3.    Pani/Pana   dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia w Urzędzie Miasta Rzeszowa,

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.    Podstawę prawną przechowywania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 .

6.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zatrudnienia oraz 50 lat po jego ustaniu. 

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.

8.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powołanego rozporządzenia.

Opublikował(a): 25.05.2018 00:00, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 24.05.2018 14:13, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym