Wersja Archiwalna

Zarządzenie Nr VII/1493/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Kobiet

 

Zarządzenie Nr VII/1494/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2018 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1495/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia " Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018" 

 

Zarządzenie Nr VII/1496/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2018 r. 

 

Zarządzenie Nr VII/1497/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy


Zarządzenie Nr VII/1498/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2018 r.

 

Zarządzenie Nr VII/1499/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Zarządzenie Nr VII/1502/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na najem powierzchni wydzielonych znajdujących się na parterze zaplecza sportowego trybuny wschodniej Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie.

 

Zarządzenie Nr  VII/1503/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni wydzielonych, przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w trybie przetargowym

 

Zarządzenie Nr VII/1504/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10.01.2018 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

Zarządzenie Nr VII/1507/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce oraz Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia

 

Zarządzenie Nr VII/1508/2018 Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci Stypendium dla młodego inżyniera

 

Zarządzenie Nr VII/1512/2018 Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studenckiej


Zarządzenie Nr VII/1513/2018 Prezydenta Miasta Rzeszów z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasta Rzeszów

 

Zarządzenie Nr VII/1514/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej przez Portal Internetowy gapowicze.pl

Opublikował(a): 17.01.2018 12:22, Aleksandra Dymek
Wytworzył(a): 03.01.2018 14:32, Stanisław Sienko
Drukuj Poleć znajomym