Wersja Archiwalna

5.07.2017 r. UNIEWAŻNIENIE!!! 12.05.2017 r. ZMIANA SIWZ!!! 8.05.2017 ODWOŁANIE!!! Roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem na odcinku od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie tzw. „Droga Południowa”

26 kwietnia 2017 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz oferty

Wzór zobowiązania

JEDZ - ESPD

Przedmiar robót w programie OFERENT

Instrukcja obsługi programu OFERENT

Dokumentacja

Wniosek o ZRID

Wzór TES i kosztorysu ofertowego


8 maja 2017 r.

Zamawiający, w plikach poniżej, zamieszcza kopię odwołania

Pliki do pobrania:

Informacja o odołwaniu

Kopia odwołania


12 maja 2017 r.

Zamawiający, uwzględnia w całości zarzuty zawarte w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej. Jednocześnie wyjaśnia i zmienia treść SIWZ. Treść zmian w załączeniu

Pliki do pobrania:

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


5 lipca 2017 r.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. Treść unieważnienia w załączeniu

Unieważnienie

Opublikował(a): 05.07.2017 10:42, Damian Dorosz
Wytworzył(a): 26.04.2017 13:33, Ewelina Wojtas
Drukuj Poleć znajomym