Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4


Siedziba

Adres ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów
Telefon 017 748 27 00
Strona WWW www.gimnazjum7.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@gm7.resman.pl
Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, czwartek, piatek 7.30 - 15.30

środa 7.30 - 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Jolanta Pietrasz
Siedziba ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów
Telefon

017 748 26 99

tel. służbowy 885 971 489

E-mail sekretariat@gm7.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Przyjmowanie stron w każdą środę od 15:00 do 17:00
Godziny pracy 8 godzin dziennie

 

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVIII/797/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany siedziby XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oraz utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIX/1287/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 7 oraz XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

  

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie wchodzą Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Jana III Sobieskiego oraz XII Liceum Ogólnokształcące Integracyjne

Statut ZSO Nr4

 file/47011/statutzso.pdf

Zadania:

Zadania zgodne z postanowieniem Statutu szkoły

 

Tryb działania:

 Pisma, podania itp. przyjmuje sekretariat szkoły i przekazywane są do załatwienia wg kompetencji.

 

Prowadzenie sprawy:

 Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego wykazu akt

 

Finanse i majątek:

 Wartość netto majątku szkoły wynosi: 15.960.525 zł.

 

Bilans finasowy:

file/47013/finanse_str.1.jpg

file/47014/finanse_str.2.jpg

  

Rejestry ewidencji:

 - szkolny zestaw programów nauczania,

- arkusze ocen,

- księgi protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- rejestr korespondencji,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa,

- księga uczniów

 

Informacje nieudostępnione:

 Zgodnie z art. 10 pkt.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2014r. poz.782) "Informacja publiczna, która nie została udostęponiona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek".

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Wniosek

Data opracowania

  15.09.2014r.

 

Opracowanie:

 Zespół pracowników szkoły

 

Zatwierdził:

 Jolanta Pietrasz – dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 15.10.2014 08:23, Justyna Pałys
Wytworzył(a): 31.08.2009 08:23, Jolanta Pietrasz
Drukuj Poleć znajomym