Wersja Archiwalna

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą nr XLI/875/2017 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy miasto rzeszów do roku 2023.

Dokument ten stanowić bedzie wieloletni plan działań, który usprawni planowany w mieście proces rewitalizacji.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez odpowiednio dobrane i zaplanowane działania.

Stan kryzysowy to obszar, na którym zidentyfikowano nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, wysoka przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, itp.), które współwystępuje co najmniej z jednym negatywnym zjawiskiem gospodarczym, środowiskowym, technicznym lub przestrzenno‑funkcjonalnym.

W planowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych uczestniczą wszyscy zainteresowani interesariusze (m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne). Dzięki partnerstwu dzielą się zadaniami i obowiązkami, wspierając się w osiągnięciu zakładanego celu.

 

Jaki jest cel rewitalizacji?

Przeprowadzony proces rewitalizacji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy, wpłynie także pozytywnie na wizerunek miasta oraz ożywienie lokalnej gospodarki.

Posiadanie LPR umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Informacje o możliwości finansowania rewitalizacji ze środków RPO znajdą Państwo tutaj:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/szoop_30082016/SZOOP_RPO_WP_2014-2020_30.08.2016.pdf

Inne przydatne linki:

http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/

 

W przypadku wątpliwości, pytań bądź sugestii dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów, zapraszamy do kontaktu:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Targowa 3,  III piętro, pok. 320
35-064 Rzeszów

tel.: 17 875 45 95, 17 875 44 77
e-mail: mkz@erzeszow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 12.04.2017 09:30, Edyta Dawidziak
Wytworzył(a): 05.09.2016 11:57, Edyta Dawidziak
Drukuj Poleć znajomym