Wersja Archiwalna

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

 

2015-03-23

 

UZYSKANIE PATRONATU HONOROWEGO PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

LUB UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM

 

1.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek o honorowy patronat lub członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Rzeszowa.

2.       Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem:
poczty elektronicznej, na adres e-mail Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa:
umrz@erzeszow.pl,

-  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP  http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umrz/sprawy

 

 

3.       Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom

 

4.       Miejsce złożenia dokumentów

·         Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa w Ratuszu

(Rynek 1, 35-064 Rzeszów);

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do15.30 , środa: od 7.30 do 17.00

 

·         Punkt informacyjny w Hipermarkecie REAL

(Al. Witosa 21);

wtorek – sobota, od 9.00 do 17.00

 

·         Punkty Obsługi Mieszkańców:

- Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall
ul. Kopisto 1;

poniedziałek – sobota: od 10.00 do 18.00,

- Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Galerii Handlowej Nowy Świat

ul. Krakowska 20;

poniedziałek – sobota: od 10.00 do 18.00,

- Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów

ul. Rejtana 65;

poniedziałek – sobota, od 10.00 do 18.00,

- Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Rzeszów

Al. Piłsudskiego 44;

poniedziałek – sobota, od 10.00 do 18.00,

 

5.       Sposób i termin załatwienia sprawy

1. Organizator zwraca się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem o przyznanie patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa dla danej imprezy lub wydarzenia, lub o udział Prezydenta Miasta Rzeszowa w komitecie honorowym.

 

2. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa nie może być krótszy niż 4 tygodnie przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany. W uzasadnionych, szczególnych przypadkach, wniosek złożony w terminie późniejszym niż określony niniejszą procedurą może zostać rozpatrzony, gdy organizowane przedsięwzięcie przyczynia się do promocji miasta Rzeszowa, ma istotne znacznie dla mieszkańców Rzeszowa lub służy ideom i wartościom godnym poparcia.

 

3. Wniosek może być:

-        przesłany pocztą na adres: Prezydent Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

-        przesłany pocztą elektroniczną na adres umrz@erzeszow.pl,

-        przesłany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP  http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Adres elektronicznej skrzynki Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP:/umrz/sprawy

 

4. Wniosek zostaje zarejestrowany w elektroniczny rejestrze przesyłek wpływających
i wychodzących prowadzony w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

5. Punkt kancelaryjny wydaje na żądanie składającego wniosek potwierdzenie jego otrzymania (na kopii pisma).

 

6. Wniosek za pośrednictwem sekretariatu zostaje przekazany Prezydentowi Miasta Rzeszowa lub Zastępcom Prezydenta Miasta Rzeszowa, lub Sekretarzowi Miasta zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i odpowiedzialności, w celu wydania opinii i zadekretowania wniosku.

 

7. O decyzji dotyczącej odmowy lub przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa Kancelaria Ogólna niezwłocznie, w formie pisemnej informuje organizatora, bez konieczności podania uzasadnienia.

 

8. Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

6.       Tryb odwoławczy

Brak

 

7.       Podstawa prawna

Art. 31 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm., poz 1318 z późn. zm.)

 

8.       Uwagi

1) Prezydent Miasta Rzeszowa nie obejmuje patronatu nad całokształtem działalności osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, firm, stowarzyszeń i fundacji.

2) W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym należy występować każdorazowo.

3) Przyjęcie honorowego patronatu lub uczestnictwo w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

4) Z wnioskiem o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym występuje organizator przedsięwzięcia.

5) Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym wyróżnieniu w postaci patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa.

6) W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Rzeszowa może cofnąć decyzję przyznającą dane wyróżnienie w postaci patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

 

 

 

Opracował

 

Agnieszka Szafirska

 

 

23.03.2015

 

Sprawdził

 

Ewa Tyralik

 

 

23.03.2015

 

Zatwierdził

 

Artur Kondrat

 

 

23.03.2015

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Agnieszka Szafirska

 

 

Załączniki:

Wniosek o uzyskanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rzeszowa lub członkowstwo w komitecie honorowym

 

 

 

 

Opublikował(a): 20.04.2015 09:30, Bożena Lib
Wytworzył(a): 23.03.2015 14:54, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym