Wersja Archiwalna

UZYSKANIE PATRONATU HONOROWEGO PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA LUB UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM

 

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa 

 

KARTA USŁUGI

 

Data zatwierdzenia 

 

23.03.2015 r.

 

 

 

Uzyskanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rzeszowa lub udział w komitecie honorowym

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek o honorowy patronat lub członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

           2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem:
poczty elektronicznej, na adres e-mail Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa:
umrz@erzeszow.pl,

-  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platforma ePUAP http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umrz/sprawy

 

          3. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom

 

          4.      Miejsce złożenia dokumentów

     Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa w Ratuszu
(Rynek 1, 35-064 Rzeszów); poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do15.30 , środa: od 7.30 do 17.00

     Punkt informacyjny w Hipermarkecie REAL
(Al. Witosa 21); wtorek – sobota, od 9.00 do 17.00

Punkty Obsługi Mieszkańców:

· Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall ul. Kopisto 1; poniedziałek – sobota: od 10.00 do 18.00,

· Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Galerii Handlowej Nowy Świat
ul. Krakowska 20; poniedziałek – sobota: od 10.00 do 18.00,

· Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów,
ul. Rejtana 65; poniedziałek – sobota, od 10.00 do 18.00,

· Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44; poniedziałek – sobota, od 10.00 do 18.00,

 

         5.  Sposób i termin załatwienia sprawy

 

    5.1. Organizator zwraca się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem o przyznanie patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa dla danej imprezy lub wydarzenia, lub o udział Prezydenta Miasta Rzeszowa w komitecie honorowym.

5.2. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa nie może być krótszy niż 4 tygodnie przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany. W uzasadnionych, szczególnych przypadkach, wniosek złożony w terminie późniejszym niż określony niniejszą procedurą może zostać rozpatrzony, gdy organizowane przedsięwzięcie przyczynia się do promocji miasta Rzeszowa, ma istotne znacznie dla mieszkańców Rzeszowa lub służy ideom i wartościom godnym poparcia.

5.3. Wniosek może być przesłany w następujący spsób:

- pocztą na adres: Prezydent Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

- pocztą elektroniczną na adres

umrz@erzeszow.pl,

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa

na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Adres elektronicznej skrzynki Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP:/umrz/sprawy

5.4. Wniosek zostaje zarejestrowany w elektroniczny rejestrze przesyłek wpływających
i wychodzących prowadzony w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa.

5.5. Punkt kancelaryjny wydaje na żądanie składającego wniosek potwierdzenie jego otrzymania (na kopii pisma).

5.6. Wniosek za pośrednictwem sekretariatu zostaje przekazany Prezydentowi Miasta Rzeszowa lub Zastępcom Prezydenta Miasta Rzeszowa, lub Sekretarzowi Miasta zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i odpowiedzialności, w celu wydania opinii i zadekretowania wniosku.

5.7. O decyzji dotyczącej odmowy lub przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa Kancelaria Ogólna niezwłocznie, w formie pisemnej informuje organizatora, bez konieczności podania uzasadnienia.

5.8. Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

        6. Tryb odwoławczy

 

 

        7.  Podstawa prawna

 Art. 31 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm., poz 1318 z późn. zm.)

 

        8. Uwagi

1) Prezydent Miasta Rzeszowa nie obejmuje patronatu nad całokształtem działalności osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, firm, stowarzyszeń i fundacji.

2) W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym należy występować każdorazowo.

3) Przyjęcie honorowego patronatu lub uczestnictwo w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

4) Z wnioskiem o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym występuje organizator przedsięwzięcia.

5) Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym wyróżnieniu w postaci patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa.

6) W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Rzeszowa może cofnąć decyzję przyznającą dane wyróżnienie w postaci patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

Opracował:

Agnieszka Szafirska

23.03.2015 r.

Sprawdził:

 

Ewa Tyralik

23.03.2015 r.

Zatwierdził:

Artur Kondrat

23.03.2015 r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

 

Agnieszka Szafirska

 

       

Załączniki:

Wniosek - wersja.doc

Wniosek - wersja .pdf


 

 

Opublikował(a): 17.11.2015 11:56, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 23.03.2015 14:54, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym