Wersja Archiwalna

Język migowy w urzędzie

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243), Urząd Miasta Rzeszowa zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych dla osób
z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych  (SKOGN).

Osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta Rzeszowa co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza:

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

- drogą elektroniczną: umrz@erzeszow.pl

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl

- faxem: 17 875 41 59

- osobiście: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1

 

Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM, SJM, SKOGN - pobierz

 

Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza również do skorzystania z usługi tłumacza migowego on – line. Usługa ta opiera się na bezpośrednim dostępie on – line do tłumaczy języka migowego, którzy za pomocą wideotelefonu tłumaczą rozmowę między klientem a pracownikiem urzędu. Wideotelefony zostały zainstalowane w dwóch budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa: przy ul. Okrzei 1 oraz przy pl. Ofiar Getta 7.

 

 

Opublikował(a): 14.05.2015 14:45, Bożena Lib
Wytworzył(a): 12.01.2015 11:30, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym