Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego


Siedziba

Adres ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Telefon 17 74 83 140; 17 74 83 143
Fax 17 74 83 161
Strona WWW www.zstrzeszow.pl
E-mail sekretariat@zstrzeszow.pl
E-PUAP
  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Godziny pracy 7.30 - 16.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Edyta Niemiec
Siedziba ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Telefon 17 74 83 140
E-mail sekretariat@zstrzeszow.pl
Godziny pracy 8:00 - 15:00
Godziny przyjęć interesantów poniedziałek 13:00 - 15:00
wtorek 13:00 - 15:00

 

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa ujęte w Statucie Szkoły - Rozdział IV - Kompetencje dyrektora szkoły  § 24 - 27

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując sie na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej oraz opiekuńczej. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów oraz predyspozycje zawodowe w określonych zawodach.

Cele i zadania szkoły zostały ujęte w Statucie Szkoły w Rozdział II § 9

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu (w godz. 7.30 - 15.30).

2. Przekazanie dokumentu dyrektorowi szkoły.

3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia wg kompetencji.

4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Forma prawna 

Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów

Zarządzenie  Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z  dnia 25  września 1991 r. Nr 33/91

Ustawa z dnia 7 września  1991r. o Systemie Oświaty (z późn. zmianami)

 

Statut

Statut Zespołu Szkół Technicznych Pobierz

 

 

Organizacja

Struktura Zespołu Szkół Technicznych Pobierz

 

 

Majątek

· Budynek warsztatowo - dydaktyczny wraz z hala sportową
· Budynek lekcyjny
· Budynek sali gimnastycznej
· Garaż
· Magazyn
· Kort tenisowy 
· Sześć działek położonych przy ul. A. Matuszczaka 7 o łącznej powierzchni ewidencyjnej gruntów 11544 m2 tj. 1 ha 15 a 44 m2.

 

Bilans roczny

Bilans 2011 Pobierz
Bilans 2012  Pobierz 
Bilans 2013 Pobierz

 

 

 

 

Tryb działania

 „ Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie na adres:  35-084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7

Wzór wniosku  w załączniku (pobierz)


 Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

- arkusze ocen,

- księga protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga ewidencji uczniów,

- rejestr korespondencji,

- rejestry wydawanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- rejestr umów związanych z kontrahentami,

- rejestr inwestycji i remontów w szkole,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja delegacji służbowych,

- ewidencja pieczęci i pieczątek,

- ewidencja wyjść służbowych,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa.

 

Archiwum własne.

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

24.11.2014 Podkarpacki Państwowy  Wojewódzki Inspektorat Sanitarny Kontrola sanitarna placówki

07.10.2014 - 09.10.2014

Państwowa Inspekcja Pracy

w Rzeszowie

 

Wybrane zgadnienia prawa pracy

25.08.2014

Podkarpacki Państwowy  Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

Kontrola w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego

12.05.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kontrola doraźna

07.02.2014 – 20.02.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Ewaluacja problemowa w Technikum Nr 9
 i Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV

21.11.2013

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Kontrola finansowa projektu
ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27246

13.09.2013

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
 z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

29.08.2013

Podkarpacki Państwowy  Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

Kontrola w związku z przygotowaniem szkół do  nowego roku szkolnego

28.08.2013 – 25.09.2013

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Rzeszowie

Kontrola Płatnika Składek

03.07.2013 – 04.07 2013

Państwowa Inspekcja Pracy
w Rzeszowie

Prawo pracy i bezpieczeństwo pracy

 

 

Data opracowania

wrzesień 2014 r., kwiecień 2014 r.

 

Opracowanie

Iwona Ulanowska - sekretarz szkoły

 

Zatwierdzenie

 Edyta Niemiec - dyrektor szkoły

 

Osoba publikująca

Iwona Ulanowska - sekretarz szkoły

 

Osoba wytwarzająca

 Edyta Niemiec - dyrektor szkoły

Pliki do pobrania:
PAR 9.pdf (348,29 KB)
par 24-27.pdf (321,56 KB)
Struktura.pdf (107,28 KB)
Opublikował(a): 29.02.2016 13:45, Edyta Niiemiec
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:37, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym