Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego


Siedziba

Adres ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Telefon 17 74 83 140; 17 74 83 143
Fax 17 74 83 161
Strona WWW www.zstrzeszow.pl
E-mail sekretariat@zstrzeszow.pl
Godziny pracy 7.30 - 16.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Edyta Niemiec
Siedziba ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Telefon 17 74 83 140
E-mail sekretariat@zstrzeszow.pl
Godziny pracy 8:00 - 15:00
Godziny przyjęć interesantów poniedziałek 13:00 - 15:00
wtorek 13:00 - 15:00

 

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa ujęte w Statucie Szkoły - Rozdział IV - Kompetencje dyrektora szkoły  § 24 - 27

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując sie na prowadzeniu działalności, dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej oraz opiekuńczej. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów oraz predyspozycje zawodowe w określonych zawodach.

Cele i zadania szkoły zostały ujęte w Statucie Szkoły w Rozdział II § 9

 

 

Podstawa prawna 

Jednostka budżetowa prowadzona przez Gmine Miasto Rzeszów

Zarządzenie  Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z  dnia 25  września 1991 r. Nr 33/91

Ustawa z dnia 7 września  1991r. o Systemie Oświaty (z późn. zmianami)

 

Statut

Statut Zespołu Szkół TechnicznychPobierz

 

 

 

Struktura organizacyjna

Struktura Zespołu Szkół Technicznych Pobierz

 

 

 

Bilans roczny

Bilans 2011 Pobierz
Bilans 2012  Pobierz 
Bilans 2013 Pobierz

 

 

 

 

Zadania

Ujęte w Rozdziale II Statutu szkoły.

 

Tryb działania

Ujety w  Rozdziale  IV Statutu szkoły

Wszystkie sprawy załatwiane są zgodnie z KPA.

 „ Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie na adres:  35-084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7

 

Wzór wniosku  w załączniku (pobierz)

Finanse, majątek

· Budynek warsztatowo dydaktyczny wraz z hala sportową
· Budynek lekcyjny
· Budynek sali gimnastycznej
· Garaż
· Magazyn
· Kort tenisowy
· Sześć działek położonych przy ul. A. Matuszczaka 7 o łącznej powierzchni ewidencyjnej gruntów 11544 m2 tj. 1 ha 15 a 44 m2.
 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

 

- arkusze ocen,

- księga protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga ewidencji uczniów,

- rejestr korespondencji,

- rejestry wydawanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- rejestr umów związanych z kontrahentami,

- rejestr inwestycji i remontów w szkole,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja delegacji służbowych,

- ewidencja pieczęci i pieczątek,

- ewidencja wyjść służbowych,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa.

Archiwum własne.

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

kwiecień 2014 r.

 

Opracowanie

Iwona Ulanowska - sekretarz szkoły

 

Zatwierdzenie

 Edyta Niemiec - dyrektor szkoły

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 29.02.2016 13:45, Edyta Niiemiec
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:37, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym