Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego


Siedziba

Adres ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Telefon 17 74 83 140; 17 74 83 143
Fax 17 74 83 161
Strona WWW www.zstrzeszow.pl
E-mail sekretariat@zstrzeszow.pl
Godziny pracy 7.30 - 16.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Edyta Niemiec
Siedziba ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Telefon 17 74 83 140
E-mail sekretariat@zstrzeszow.pl
Godziny pracy 8:00 - 15:00
Godziny przyjęć interesantów poniedziałek 13:00 - 15:00
  wtorek 13:00 - 15:00

 

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa ujęte w Statucie Szkoły - Rozdział IV - Kompetencje dyrektora szkoły 

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując sie na prowadzeniu działalności, dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej oraz opiekuńczej. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów oraz predyspozycje zawodowe w określonych zawodach.

 Cele i zadania szkoły zostały ujęte w Statucie Szkoły w Dziale I Rozdział 3

 

Podstawa prawna 

Jednostka budżetowa prowadzona przez Gmine Miasto Rzeszów

Zarządzenie  Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z  dnia 25  września 1991 r. Nr 33/91

 Ustawa z dnia 7 września  1991r. o Systemie Oświaty (z późn. zmianami)

Struktura organizacyjna

Struktura Zespołu Szkół Technicznych Pobierz

 

 

Statut

Statut Zespołu Szkół Technicznych Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans 2011 Pobierz
Bilans 2012  Pobierz 
Bilans 2013 Pobierz

 

 

 

 

Zadania

Ujęte w Rozdziale II Statutu szkoły.

 

Tryb działania

Ujety w  Rozdziale  IV Statutu szkoły

Wszystkie sprawy załatwiane są zgodnie z KPA.

 „ Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie na adres:  35-084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7

 

Wzór wniosku  w załączniku (pobierz)

Finanse, majątek

· Budynek warsztatowo dydaktyczny wraz z hala sportową
· Budynek lekcyjny
· Budynek sali gimnastycznej
· Garaż
· Magazyn
· Kort tenisowy
· Sześć działek położonych przy ul. A. Matuszczaka 7 o łącznej powierzchni ewidencyjnej gruntów 11544 m2 tj. 1 ha 15 a 44 m2.
 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

 

- arkusze ocen,

- księga protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga ewidencji uczniów,

- rejestr korespondencji,

- rejestry wydawanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- rejestr umów związanych z kontrahentami,

- rejestr inwestycji i remontów w szkole,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja delegacji służbowych,

- ewidencja pieczęci i pieczątek,

- ewidencja wyjść służbowych,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa.

Archiwum własne.

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

kwiecień 2014 r.

 

Opracowanie

Iwona Ulanowska - sekretarz szkoły

 

Zatwierdzenie

 Edyta Niemiec - dyrektor szkoły

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 29.02.2016 13:45, Edyta Niiemiec
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:37, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym