Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego


Siedziba

Adres ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Telefon 017 74 83 140; 017 74 83 143
Strona WWW www.zstrzeszow.pl
E-mail sekretariat@zstrzeszow.pl
Godziny pracy 7.30 - 16.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Edyta Niemiec
Siedziba ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Telefon 017 74 83 140
E-mail sekretariat@zstrzeszow.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy pon. 7.30 - 16.00, wt. 7.30 - 16.00, śr. 7.30 - 16.00, czw. 7.30 - 16.00, pt. 7.30 - 16.00

 

Podstawa prawna

Zarządzenie  Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z  dnia 25  września 1991 r. Nr 33/91

 

Statut

Statut Zespołu Szkół Technicznych Pobierz

 

 

 

 

Bilans roczny

Bilans 2011 Pobierz
Bilans 2012  
Bilans 2013  

 

 

 

 

Zadania

Kształcenie i wychowanie młodzieży.

 

Tryb działania

Wydawanie zaświadczeń o kontynuowaniu nauki za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej - sekretariat szkoły
· Wydawanie duplikatów świadectw - sekretariat szkoły
· Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na żądanie pracownika - księgowość szkoły.

 

 

 

 

 

„ Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

 

 

 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie na adres:  35-084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7

 

Wzór wniosku  w załączniku

Finanse, majątek

· Budynek warsztatowo dydaktyczny wraz z hala sportową
· Budynek lekcyjny
· Budynek sali gimnastycznej
· Garaż
· Magazyn
· Kort tenisowy
· Sześć działek położonych przy ul. A. Matuszczaka 7 o łącznej powierzchni ewidencyjnej gruntów 11544 m2 tj. 1 ha 15 a 44 m2.
 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

 

- arkusze ocen,

- księga protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga ewidencji uczniów,

- rejestr korespondencji,

- rejestry wydawanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- rejestr umów związanych z kontrahentami,

- rejestr inwestycji i remontów w szkole,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja delegacji służbowych,

- ewidencja pieczęci i pieczątek,

- ewidencja wyjść służbowych,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa.

Archiwum własne.

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

kwiecień 2014 r.

 

Opracowanie

Iwona Ulanowska - sekretarz szkoły

 

Zatwierdzenie

 Edyta Niemiec - dyrektor szkoły

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 29.02.2016 13:45, Edyta Ulanowska
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:37, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym