Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego


Siedziba

Adres Al. Batalinów Chłopskich 7, 35-105 Rzeszów
Telefon 017 74 83 070
Strona WWW www.zsen.resman.pl
E-mail sekretariat@zsen.resman.pl
Godziny pracy 7.10 - 17.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Irena Jamróz
Siedziba Al. Batalinów Chłopskich 7, 35-105 Rzeszów
Telefon 017 74 83 071
E-mail sekretariat@zsen.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.00 - 15.00

 

Podstawa prawna

a) Zarządzenie Nr 19/63 Dyrektora Zakładu Energetycznego Rzeszów z dnia
8 sierpnia 1963r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Zakładu Energetycznego Rzeszów.
b) Pismo z dnia 17.07.1967 r. nr SZ4-0149VMB/616/67 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Katowicach utworzenie z dniem 1.07.1967 r. Technikum Energetycznego dla Pracujących Zakładu Energetycznego Rzeszów w Rzeszowie.
c) Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 22.10.1984 r. Nr OW.IV-0138/60/84 w sprawie utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego.
d) Minister Górnictwa i Energetyki M1494/87 Katowice 1987.05.02 - Akt utworzenia szkoły - Technikum Energetyczne.
e) Decyzja Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 20.01.1993 r. Nr WKP-0141/2/93 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych im. gen.
Wł. Sikorskiego P.P. ZWSE w Rzeszowie.
f) Uchwała Rady Miasta nr XXXVI/50/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie nadania numerów szkołom ponadgimnazjalnych w Rzeszowie.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

Zadania

Zadania
Zgodnie z Ustawą z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. Zawarte w statucie rozdz. III.

 

Tryb działania

Tryb działania
Zawarty w statucie szkoły rozdz. V.

 

Struktura organizacyjna

Zawarta w statucie szkoły rozdz. IV § 23
Kierunki kształcenia:
- technik elektryk – technikum 4-letnie, szkoła policealna 2-letnia
- technik elektronik – technikum 4-letnie, szkoła policealna 2-letnia
- elektryk – zasadnicza szkoła zawodowa
- ślusarz z uprawnieniami spawacza – zasadnicza szkoła zawodowa
- monter elektronik – zasadnicza szkoła zawodowa
- profil zarządzanie informacją – liceum profilowane
- profil elektroniczny – liceum profilowane

 

Finanse, majątek

Pobierz

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja druków ścisłego zarachowania. Archiwum własne.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

7 lipca 2003 r., 25 lutego 2008 r.

 

Opracowanie

Grażyna Pełdiak – wicedyrektor szkoły

 

Zatwierdzenie

Irena Jamróz – dyrektor szkoły

Opublikował(a): 26.08.2010 10:26, Przemysław Kędra
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:26, Irena Jamróz dyrektor ZSEn
Drukuj Poleć znajomym