Wersja Archiwalna

Zespól Szkół Elektronicznych


Siedziba

Adres ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Telefon 017 74 83 040
E-mail elektronik_rzeszow@intertele.pl
Godziny pracy zajęcia szkolne 7.10 - 19.10, administracja 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Jerzy Stokłosa
Siedziba ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Telefon 017 74 83 040
E-mail elektronik_rzeszow@intertele.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Podstawa prawna

Decyzja Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 30 września 1992 roku nr
WKP-0141/18/92 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Rzeszowie na Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. W skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą:
- Zasadnicza Szkoła Elektryczna,
- Technikum Elektroniczne,
- Technikum Elektryczne,
- Technikum Mechaniczne.
Decyzja Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Edukacji z dnia 15 stycznia 2002 roku nr ED-4311/1/02. Projekt uchwały przewiduje, że w ramach Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie wchodzić będą:
- XIII Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Profilowane,
- Technikum,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

 

Statut

Pobierz

 

 

Zadania

Pobierz

 

 

Tryb działania

Decyzje zgodnie ze Statutem Szkoły podejmuje Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły. Wydawanie zaświadczeń uczniowskich o okresie nauki i programowym jej ukończeniu do ZUS, MOPS, WKU, zakładu pracy rodziców, Urzędu Pracy. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie, na bieżąco, na prośbę zainteresowanego. Szkoła wydaje duplikaty legitymacji i świadectw, dyplomów otrzymania tytułu technika po wniesieniu stosownej opłaty skarbowej.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

- akta osobowe - wykorzystywane w miarę potrzeb (wydawanie świadectw pracy lub innych dokumentów znajdujących się w teczce osobowej zainteresowanemu, byłemu pracownikowi lub innej osobie upoważnionej),
- arkusze ocen - duplikaty (opłata skarbowa),
- protokoły egzaminów dojrzałości - duplikaty,
- dzienniki lekcyjne - kontrola przez jednostki nadrzędne,
- prace maturalne - kontrola przez jednostki nadrzędne,
- dzienniczki praktyk uczniowskich - udokumentowanie odbycia praktyk w arkuszach,
- dokumenty księgowe według potrzeb

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

4 lipca 2003 r., 25 lutego 2008 r.

 

Opracowanie

Andrzej Gałda

 

Zatwierdzenie

Jerzy Stokłosa - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 10.05.2019 10:00, Przemysław Kędra
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:25, Jerzy Dudzic
Drukuj Poleć znajomym