Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie


Siedziba

Adres ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
Telefon / fax
017 74 83 000 / 017 74 83 030
Strona WWW www.ekonomik.rzeszow.pl
E-mail zse@interia.pl
Godziny pracy 7.10 - 19.10

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Grażyna Sabik
Siedziba ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
Telefon 017 74 83 000
E-mail zse@interia.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy poniedziałek 9.00-17.00, wtorek 7.00-15.00, środa 11.00-19.00, czwartek 8.00-16.00, piątek 7.00-15.00

 

Podstawa prawna i struktura organizacyjna

W skład ZSE wchodzą: Technikum Nr 5, XI Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane Nr V, Szkoła Policealna Nr 4.
Podstawa prawna działania - Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z dnia 31 maja 1975 r. /Nr 0-II-021/57/75/ w sprawie nazwy zbiorczego zakładu szkolnego.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

Zadania

Zadania zawiera statut szkoły § 11-19

 

Tryb działania

Korespondencja - szkoła prowadzi dziennik korespondencyjny, specjaliści sekretariatu przyjmują pocztę i przekazują ją do dyrektora szkoły, dyrektor kieruje sprawę do poszczególnych pracowników w ramach kompetencji.
Ponadto dyrektor szkoły przyjmuje strony w wyznaczonych godzinach. Dyrektor podejmuje decyzje zgodnie z zasadami zawartymi w statucie i obowiązujących aktach prawnych oraz na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.

 

Finanse, majątek

Sprzęt teleinformatyczny:
- centrala telefoniczna - 1,
- telefony - 19,
- komputery - 55,
- drukarki - 12,
- projektory multimedialne - 2,
- telewizory - 7,
- radioodbiorniki CD - 20,
- kamera cyfrowa - 1,
- sprzęt nagłaśniający - 1 kpl.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum, rejestr zaświadczeń, rejestr legitymacji szkolnych, rejestr indeksów, rejestr wydanych świadectw i dyplomów, księga uczniów, księga absolwentów, księgowość, baza danych pracowników szkoły.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

24 lipca 2003 r., 20.02.2008 r.

 

Opracowanie

Mariusz Rawski - nauczyciel informatyki

 

Zatwierdzenie

Grażyna Sabik - dyrektor

Opublikował(a): 11.12.2008 13:27, Przemysław Kędra
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:25, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym