Wersja Archiwalna

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida


Siedziba

Adres ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów

Telefon

017 74 82 870

Fax 017 74 82 895
Strona WWW 3lo.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@lo3.resman.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Marek Plizga
Siedziba ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
Telefon 017 74 82 870
E-mail sekretariat@lo3.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00 - 15.00

 

Podstawa prawna

Szkoła funkcjonuje od 1910 r. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z 30 maja 1946 r. została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2012 Pobierz
Bilans za rok 2011 Pobierz
Bilans za rok 2010 Pobierz

 

 

 

 

Zadania

Zadania są ujęte w Statucie - Rozdział II

 

Tryb działania

Tryb działania ujęty jest w Statucie - Rozdział III

 

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego, który III LO posiada :
- budynek szkoły - część stara wartość netto 427 410,61
- budynek szkoły - część nowa wartość netto 250 740,80
Liczba sprzętu teleinformatycznego : 35 zestawów komputerowych.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr uczniów.
Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
Archiwum własne.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

11.07.2003 r., 26.03.2008 r.

 

Opracowała

Krystyna Sowa - sekretarz szkoły

 

Zatwierdził

Stanisław Piekarz - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 18.07.2014 13:19, Marek Plizga
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:23, Marek Plizga
Drukuj Poleć znajomym