Wersja Archiwalna

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida


Siedziba

Adres ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
Telefon 017 74 82 870
Fax 017 74 82 895
Strona WWW lo3.resman.pl
E-mail sekretariat@lo3.resman.pl
E-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Marek Plizga
Siedziba ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
Telefon 017 74 82 870
E-mail sekretariat@lo3.resman.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, 

Statut szkoły - Rozdział III

Godziny pracy 8.00 - 15.00

 

Podstawa prawna

Szkoła funkcjonuje od 1910 r. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z 30 maja 1946 r. została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie.

Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów.

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2016 Pobierz
Bilans za rok 2015 Pobierz
Bilans za rok 2014 Pobierz
Bilans za rok 2013 Pobierz
Bilans za rok 2012 Pobierz
Bilans za rok 2011 Pobierz
Bilans za rok 2010 Pobierz

 

 

 

 

 

Zadania

Zadania są ujęte w Statucie - Rozdział II

 

Tryb działania

Tryb działania ujęty jest w Statucie - Rozdział III

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw.

1.Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu.

2.Przekazanie pisma do dyrektora III LO.

3.Zadekretowanie pisma przez dyrektora szkoły i skierowanie do załatwienia według kompetencji.

4.Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego, który III LO posiada :
- budynek szkoły - część stara wartość netto 427 410,61
- budynek szkoły - część nowa wartość netto 250 740,80
Liczba sprzętu teleinformatycznego : 35 zestawów komputerowych.

 Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr uczniów.

Rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich.

Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych.

Rejestr pism przychodzących i wychodzących.

Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Ewidencja delegacji służbowych.

Ewidencja wyjść służbowych.

Księgowość

Księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont.

Archiwum własne.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Kontrole

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

Wydane polecenia i  zalecenia

29.03.2012r.

Biuro Kontrolno - Rewizyjne

Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola zarządcza.

 

18.10.2012r.

Biuro Kontrolno -Rewizyjne

Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej
 w roku 2012, a także organizacji rachunkowości oraz inwestycji i ewidencji majątku trwałego.

 

5.11.2014r.

Urząd Kontroli Skarbowej

w Rzeszowie

Kontrola celowości i zgodności z prawem

gospodarowania środkami publicznymi.

 

15.03.2013r.

PPWIS

Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji

wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych

substancji i preparatów chemicznych w placówce.

 

21.02.2014r.

PPWIS

Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji

wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych

substancji i preparatów chemicznych w placówce.

 

30.04.2014r.

Kuratorium Oświaty

w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny.

 

09.09.2014r. -

19.09.2014r.

ZUS Oddział

w Rzeszowie

Kontrola okresowa.

 

27.08.2015r.

PPWIS

Kontrola w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.

 

27.11.2015r.

PPWIS

Ocena stanu sanitarnego szkoły.

 
25.08.2016r.
WSSE Rzeszów
Kontrola sanitarna szkoły.
Brak uwag
09.06.2017r. Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie
Kontrola prawidłowości organizacji
i funkcjonowania biblioteki szkolnej.
Nie wydano zaleceń
02.11.2017r. Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie
Kontrola doraźna - realizacja przez dyrektora szkoły zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
Nie wydano zaleceń

Data opracowania

 

11.07.2003 r., 26.03.2008 r., 28.07.2014r., 27.01.2016r.

 

Opracowała

Krystyna Sowa - sekretarz szkoły

 

Zatwierdził

Marek Plizga - dyrektor szkoły

Pliki do pobrania:
2014.pdf (1,02 MB)
statut3lo.pdf (768,57 KB)
2016.pdf (662,31 KB)
2015.pdf (669,92 KB)
Opublikował(a): 06.11.2017 12:08, Marek Plizga
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:23, Marek Plizga
Drukuj Poleć znajomym