Wersja Archiwalna

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida


Siedziba

Adres ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
Telefon 017 74 82 870
Fax 017 74 82 895
Strona WWW 3lo.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@lo3.resman.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Marek Plizga
Siedziba ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
Telefon 017 74 82 870
E-mail sekretariat@lo3.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa,  Statut szkoły - Rozdział III
Godziny pracy 8.00 - 15.00

 

Podstawa prawna

Szkoła funkcjonuje od 1910 r. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z 30 maja 1946 r. została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie.

Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów.

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2013 Pobierz
Bilans za rok 2012 Pobierz
Bilans za rok 2011 Pobierz
Bilans za rok 2010 Pobierz

 

 

 

 

 

Zadania

Zadania są ujęte w Statucie - Rozdział II

 

Tryb działania

Tryb działania ujęty jest w Statucie - Rozdział III

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw.

1.Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu.

2.Przekazanie pisma do dyrektora III LO.

3.Zadekretowanie pisma przez dyrektora szkoły i skierowanie do załatwienia według kompetencji.

4.Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego, który III LO posiada :
- budynek szkoły - część stara wartość netto 427 410,61
- budynek szkoły - część nowa wartość netto 250 740,80
Liczba sprzętu teleinformatycznego : 35 zestawów komputerowych.

 Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr uczniów.

Rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich.

Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych.

Rejestr pism przychodzących i wychodzących.

Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Ewidencja delegacji służbowych.

Ewidencja wyjść służbowych.

Księgowość

Księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont.

Archiwum własne.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Kontrole

 

Okres kontroli
Organ kontrolującyZakres kontroli
29.03.2012r.

Biuro Kontrolno - Rewizyjne

Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola Zarządcza
18.10.2012r.

Biuro Kontrolno -Rewizyjne

Urzędu Miasta Rzeszowa

 
5.11.2014r.Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Kontrola celowości i zgodności z prawem

 gospodarowania środkami publicznymi

15.03.2013r.

Państwowa Stacja Sanitarno -

Epidemiologiczna w Rzeszowie

 Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji

wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych

substancji i preparatów chemicznych w placówce

21.02.2014r.

Państwowa Staja Sanitarno -

Epidemiologiczna w Rzeszowie

 Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji

wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych

substancji i preparatów chemicznych w placówce

30.04.2014r.Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

Data opracowania

 

11.07.2003 r., 26.03.2008 r., 28.07.2014r.

 

Opracowała

Krystyna Sowa - sekretarz szkoły

 

Zatwierdził

Marek Plizga - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 30.07.2014 08:38, Marek Plizga
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:23, Marek Plizga
Drukuj Poleć znajomym