Wersja Archiwalna

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida


Siedziba

Adres ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
Telefon 017 74 82 870
Fax 017 74 82 895
Strona WWW 3lo.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@lo3.resman.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Marek Plizga
Siedziba ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
Telefon 017 74 82 870
E-mail sekretariat@lo3.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00 - 15.00

 

Podstawa prawna

Szkoła funkcjonuje od 1910 r. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z 30 maja 1946 r. została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie.

Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów.

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2013 Pobierz
Bilans za rok 2012 Pobierz
Bilans za rok 2011 Pobierz
Bilans za rok 2010 Pobierz

 

 

 

 

 

Zadania

Zadania są ujęte w Statucie - Rozdział II

 

Tryb działania

Tryb działania ujęty jest w Statucie - Rozdział III

 

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego, który III LO posiada :
- budynek szkoły - część stara wartość netto 427 410,61
- budynek szkoły - część nowa wartość netto 250 740,80
Liczba sprzętu teleinformatycznego : 35 zestawów komputerowych.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr uczniów.
Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
Archiwum własne.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

11.07.2003 r., 26.03.2008 r.

 

Opracowała

Krystyna Sowa - sekretarz szkoły

 

Zatwierdził

Marek Plizga - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 28.07.2014 19:49, Marek Plizga
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:23, Marek Plizga
Drukuj Poleć znajomym