Wersja Archiwalna

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli


Siedziba

Adres ul. Ks. J. Jałowego 22, 35 - 010 Rzeszów
Telefon 017 74 82 840
Strona WWW www.2lo.rz.pl
E-mail liceum@2lo.rz.pl
Godziny pracy 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Andrzej Szymanek
Siedziba ul. Ks. J. Jałowego 22, 35 - 010 Rzeszów
Telefon 017 74 82 840
E-mail liceum@2lo.rz.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.00 - 15.00

Zadania

Zadania jednostki ujęte w Statucie szkoły.

 

Podstawa prawna

Szkoła funkcjonuje od 1 września 1904r. Zgodę na utworzenie w Rzeszowie II Gimnazjum Państwowego wyraził dnia 26 grudnia 1903r. cesarz Franciszek Józef I.

 

Statut

Statut II LO w Rzeszowie

 

Tryb działania

Ujęte w Statucie szkoły w paragrafach  3 - 10

 

Bilans roczny

Bilans str. 1

Bilans str. 2

Budżet str. 1

Budżet str. 2

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego, który posiada II LO:

 - budynek główny z salą gimnastyczną - 3 869 304

 - boisko sportowe - 9755

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat:

 - rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich

 - rejestr wydanych legitymacji szkolnych

 - ewidencja druków ścisłego zarachowania

 - księga ewidencji uczniów

 - rejestr korespondencji

 - ewidencja delegacji służbowych

 - ewidencja pieczęci i pieczątek

 

Kadry:

 - rejestr wydanych zaświadczeń pracownikom szkoły

 - rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

 - wykaz akt osobowych pracowników

 - rejestr absencji pracowników

 - rejestr legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i ich rodzin

 

Księgowość:

 - księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont

 

Archiwum własne jednostki

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, dane i akta osobowe pracowników, dane osobowe uczniów, dokumentacja księgowa i płacowa szkoły.

 

Data opracowania

30 czerwiec 2003 r., 29 kwietnia 2014r.

 

Opracował

Zespół pracowników szkoły

 


Zatwierdził

 

Andrzej Szymanek - dyrektor

 

 

 

Pliki do pobrania:
bilans str1p.jpg (583,71 KB)
bilans str2p.jpg (644,45 KB)
Opublikował(a): 24.02.2015 12:45, Andrzej Szymanek
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:23, Andrzej Szymanek
Drukuj Poleć znajomym