Wersja Archiwalna

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego


Siedziba

Adres ul. 3-go Maja 15, 35-030 Rzeszów
Telefon 17 74 82 820
Strona WWW www.1lo.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@1lo.rzeszow.pl
Godziny pracy 7.10 - 16.40

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Ryszard Kisiel
Siedziba ul. 3-go Maja 15, 35-030 Rzeszów
Telefon 17 74 82 820
E-mail ryskis@poczta.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00 - 15.00

 

Podstawa prawna

Szkoła, ufundowana przez Zofię Pudencjannę, córkę Mikołaja Spytka - Ligęzy oraz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego - marszałka Wielkiego Koronnego i hetmana polnego, otwarta 19 marca 1658r, a erygowana bullą papieską Klemensa "In iuncti nobis divinitus Pastoralis" z dnia 20 marca 1668r., posługuje się imieniem jej nauczyciela i patrona ks. St. Konarskiego, w myśl uprawnień przyznanych rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego II Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1921r. nr 21599/DII (pismo KOS Lwów z dnia 31 X 1921r. L. 21406/IV).

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

Zadania

Zadaniem Liceum jest kształcenie i wychowywanie młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie jej do udziału w życiu społeczno-politycznym kraju oraz wyposażenie jej w zasób wiadomości potrzebnych do podjęcia studiów wyższych.

 

Finanse, majątek

1. Środki trwałe 498.080,06
2. Środki trwałe w środku specjalnym 15.435,60
3. Wyposażenie w użytkowaniu 465.014,79
4. Zbiory biblioteczne 53.945,44
5. Materiały w magazynie 3.274,08
6. Stan środków w funduszu socjalnym 3.274,08
Razem: 7.930,34

Szkoła posiada grunty o powierzchni 49 a 96 m kw. w wieczystym użytkowaniu oraz nieruchomości:
- budynek główny z dobudowaną salą gimnastyczną,
- boisko asfaltowe,
- chodniki z kostki betonowej,
- zabytkowy mur ogrodzeniowy,
- studnia,
- wymiennikownia.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum szkolne zawiera:
Tytuł teczki:
- Plany państwowego budynku I Państwowego Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, ul. 3-Maja 15
- PT i kosztorys instalacji c.o. budynku Liceum Ogólnokształcącego Męskiego w Rzeszowie
- PW sali gimnastycznej dla LO Męskiego przy ul. 3-Maja w Rzeszowie
- PT instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej
- Dokumentacja pawilonu prac ręcznych
- PT schodów w budynku głównym
- Rysunki budynku szkoły
- PT instalacji piorunochronnej
- DT boiska sportowego
- Dokumentacja instalacji elektrycznej budynku głównego
- Rysunki techniczno - robocze okna skrzynkowego dla I LO w Rzeszowie
- Elewacja
- DT remontu sali gimnastycznej
- Opis techniczny do projektu gablot
- PT sali gimnastycznej
- PT oświetlenia podwórka szkolnego
- Rozbudowa I LO w Rzeszowie
- Mapki lokalizacji nowego liceum
- PT instal. wod.-kan.
- Dokumentacja sztandaru szkolnego
- PT adaptacji c.o.
- Inwentaryzacja budynków I LO
- Inwentaryzacja budynków I LO
- Projekt wieszaków w izbach lekcyjnych
- Remont sali gimnastycznej
- Dokumentacja obliczeń zanieczyszczeń środowiska
- Studium zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
- Tablica świetlna wyników gier sportowych

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

9 maja 2012 r.

 

Opracował

Alicja Król - wicedyrektor szkoły

 

Zatwierdził

Ryszard Kisiel - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 10.05.2019 08:00, Agnieszka Śliwińska
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:23, Agnieszka Śliwińska
Drukuj Poleć znajomym