Wersja Archiwalna

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego


Siedziba

Adres ul. 3-go Maja 15, 35-030 Rzeszów
Telefon 17 74 82 820
Strona WWW www.1lo.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@1lo.rzeszow.pl
Godziny pracy 7.10 - 16.40

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Ryszard Kisiel
Siedziba ul. 3-go Maja 15, 35-030 Rzeszów
Telefon 17 74 82 820
E-mail ryskis@poczta.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00 - 15.00

 

Forma i podstawa prawna

 • Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów
 • Szkoła, ufundowana przez Zofię Pudencjannę, córkę Mikołaja Spytka - Ligęzy oraz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego - marszałka Wielkiego Koronnego i hetmana polnego, otwarta 19 marca 1658r, a erygowana bullą papieską Klemensa "In iuncti nobis divinitus Pastoralis" z dnia 20 marca 1668r., posługuje się imieniem jej nauczyciela i patrona ks. St. Konarskiego, w myśl uprawnień przyznanych rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego II Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1921r. nr 21599/DII (pismo KOS Lwów z dnia 31 X 1921r. L. 21406/IV),
 • Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dn. 04.12.1989 r. nr OW-50111/24/89,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zmianami).

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

 Bilans za rok 2012

Pobierz

 

 

 Bilans za rok 2013

Pobierz

 

 

Zadania

Zadaniem Liceum jest kształcenie i wychowywanie młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie jej do udziału w życiu społeczno-politycznym kraju oraz wyposażenie jej w zasób wiadomości potrzebnych do podjęcia studiów wyższych.

 

Finanse, majątek na 31.12.2013 r.

1. Środki trwałe 3 793 075,70 zł
2. Wyposażenie w użytkowaniu 889 729,05 zł
3. Zbiory biblioteczne 81 312,38 zł
4. Szkoła posiada grunty o powierzchni 49 a 96 m kw. w wieczystym użytkowaniu oraz nieruchomości:
- budynek główny z dobudowaną salą gimnastyczną,
- boisko asfaltowe,
- chodniki z kostki betonowej,
- zabytkowy mur ogrodzeniowy,
- studnia,
- wymiennikownia.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • arkusze ocen,
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księga zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • księga zastępstw,
 • księga uczniów,
 • rejestr korespondencji,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły,
 • rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,
 • rejestr akt osobowych pracowników,
 • rejestr umów z kontrachentami,
 • rejestr inwestycji i remontów w szkole,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja majątku szkoły,
 • planowanie i sprawozdawczość,
 • dokumentacja księgowa i płacowa.

 

Zasady trybu działania oraz prowadzenia rejestrów i archiwów reguluje Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja archiwalna  wprowadzona zarządzeniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie nr 3/2012, w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Rzeszowie.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Udostępnianie informacji publicznej

 1. Regulamin udostępniania informacji publicznej
 2. Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

 

Wprowadzono zarządzeniem Nr 5/2013 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

 

Kontrole zewnętrzne

 •  

 

Nabór na wolne stanowiska pracy

 

 

Data opracowania

11 sierpnia 2014 r.

 

Opracował

Zespół pracowników

 

Zatwierdził

Ryszard Kisiel - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 10.05.2019 08:00, Ryszard Kisiel
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:23, Agnieszka Śliwińska
Drukuj Poleć znajomym