Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara


Siedziba

Adres ul. Jana III Sobieskiego 15, 35-002 Rzeszów
Telefon / fax
017 74 82 990 / 017 74 82 996
E-mail sekretariat@zsm2.resman.pl
Godziny pracy 7.30 - 20.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Maria Jędreas-Romankiewicz
Siedziba ul. Jana III Sobieskiego 15, 35-002 Rzeszów
Telefon 017 74 82 990
E-mail sekretariat@zsm2.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy W godzinach pracy szkoły

 

Podstawa prawna

Uchwała nr XVIII/43/95 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 kwietnia 1995 r.

 

Statut

Pobierz

 

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

 

Zadania

Zadania ujęte w Statucie Szkoły.

 

Tryb działania

Załatwianie i przyjmowanie spraw określa instrukcja kancelaryjna.

 

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego:
Budynek - 1
Grunty - 480 m2

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr uczniów, druków ścisłego zarachowania, składnica akt.

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

16.07.2003 r., 20.05.2008 r., 22 października 2009 r.

 

Opracowanie

Danuta Korszeń - starszy referent

 

Zatwierdzenie

Maria Jędreas-Romankiewicz - Dyrektor

Opublikował(a): 15.05.2014 11:36, Danuta Korszeń
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:22, Maria Jędreas-Romankiewicz
Drukuj Poleć znajomym