Wersja Archiwalna

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi


Siedziba

Adres ul. Elizy Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów
Telefon 017 748 27 50
Strona WWW www.gim9.vpolska.pl
E-mail sekretariat@gim9.vpolska.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Marian Pietryka
Siedziba ul. Elizy Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów
Telefon 017 748 27 50
E-mail sekretariat@gim9.vpolska.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00 - 15.00

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XI/70/1999 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23.03.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIII/1241/2010 Rady Miasta z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie

 

Struktura organizacyjna

 

Gimnazjum jest szkołą powszechną i obowiązkową, ogólnokształcącą i jednolitą. Jest szkołą 3 - letnią, kończącą się egzaminem gimnazjalnym. Podstawową jednostą organizacyjna jest oddział klasowy. Organami szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Statut

Pobierz

 

 

Zadania

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

Tryb działania

- wydawanie legitymacji szkolnych
- wydawanie zaświadczeń
- prowadzenie rekrutacji
- prowadzenie obowiązku szkolnego (księgi uczniów i księgi dzieci)

 

Finanse, majątek

 Budynek - 1 847 473,07
Boisko - 789 634,22
Ogrodzenie - 5 879,00
Kort - 65 093,80
Ogrodzenie kortu - 5 760,21
Fotel stomatologiczny - 16 977,00
Ksero - 5 517,00
Komputer Celeron - 3 304,98
Komputer Quatro - 5 000,00
Patelnia elektryczna - 6 877,85
Kuchnia gazowa - 8 113,00
Piec grzewczy - 24 000,00
Monitoring 17 160,00

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archwiwów zakładowych.

- Księga ewidencji dzieci (dotyczy realizacji obowiazku szkolnego),

- Księga ewidencji uczniów w szkole,

- Ewidencja druków scisłego zarachowania,

- Ewidencja nieobecności pracowników,

- Ewidencja zastępstw,

- Księgi inwetarzowe,

- Księgi inwentarzowe księgozbioru,

- Rejestr wypadków przy pracy,

- Rejestr wydanych aktów awansu zawodowego nauczyciela,

- Zeszyt ewidencji wypadków uczniów,

- Ewidencja pieczęci,

- Archiwum (akta, teczki osobowe byłych pracwoników, listy płac, karty wynagrodzeń, arkusze ocen uczniów szkoły).

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

20.08.2010 r.

 

Opracowanie

Marian Pietryka - dyrektor

 

Zatwierdził

Marian Pietryka - dyrektor

Pliki do pobrania:
bilans 2011.pdf (274,06 KB)
Opublikował(a): 17.02.2014 13:46, Anna Nowak
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:55, Marian Pietryka
Drukuj Poleć znajomym