Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia


Siedziba

Adres ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów
Telefon 017 74 83 560
Strona WWW  
E-mail sp25@rz.onet.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Henryk Brzozowski
Siedziba ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów
Telefon 017 74 83 560
E-mail sp25@rz.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.30 - 14.30

 

Struktura organizacyjna

Pobierz

 

 

Regulamin pracy i regulamin premiowania

Pobierz

 

 

Bilans, budżet roczny

Złożono w Urzędzie Miasta Rzeszowa

 

Zadania

Zawarte są w Statucie Szkoły.

 

Tryb działania

Sprawy urzędowe:
Zapisu dzieci do szkoły można dokonać w każdym czasie w sekretariacie Szkoły. Dzieci sześcioletnie można zapisać do klasy pierwszej w marcu i kwietniu. Do zapisu niezbędny jest dowód osobisty jednego z rodziców. Wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen i innych zaświadczeń oraz decyzji następuje w terminie tygodniowym, opłaty - według stawek urzędowych. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.Sprawy załatwiane są w sekretariacie Szkoły.

 

Prowadzone sprawy

Zawarto w Statucie Szkoły.

 

Finanse, majątek

Złożono w Urzędzie Miasta Rzeszowa

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzi się rejestr druków ścisłego zarachowania i pieczęci:
· świadectw szkolnych,
· legitymacji szkolnych,
· legitymacji ubezpieczeniowych,
· kart rowerowych,
· zaświadczeń OKE,
· pracowniczych legitymacji zdrowotnych.
Prowadzone są:
· księgi dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
· księgi uczniów uczęszczających do szkoły.
W archiwum zakładowym gromadzi się:
· akta osobowe pracowników szkoły,
· księgi arkuszy ocen,
· dzienniki szkolne.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

30 czerwca 20003r.

 

Opracowanie

Marek Widurek - dyrektor szkoły

 

Zatwierdzenie

Marek Widurek - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 14.05.2014 12:30, Przemysław Kędra
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:25, Dyrektor Szkoły - mgr Bożena Zięba
Drukuj Poleć znajomym