Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Jana Pawła II


Siedziba

Adres35-310 Rzeszów, ul. Biskupa J. Pelczara 3
Telefon017 748 25 50
Strona WWWsp23rzeszow.edupage.org
E-mailsekretariat@sp23.resman.pl

 

Dyrektor

Imię i nazwiskoMałgorzata Adamska - Jesiołkiewicz
Siedziba35-310 Rzeszów, ul. Biskupa J. Pelczara 3
Telefon017 748 25 50
E-mailsekretariat@sp23.resman.pl
KompetencjeZgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy7.30-15.30

 

Podstawa prawna

Szkoła Podstawowa nr 23 wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rzeszowie powołanego Uchwałą Nr VII/116/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie.

 file/43884/Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie.pdf

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr O.IV-0138/118/82 z dnia 24 czerwca 1982 roku w sprawie orzeczenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie.

Podstawą funkcjonowania jest ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Statut

 

file/43888/STATUT SP NR 23 W RZESZOWIE.pdf

  

Bilans roczny

 

file/43889/Bilans 2011.pdf

file/43890/Bilans 2012.pdf

 

Zadania i tryb działania

Zgodnie ze statutem szkoły, ustawą o systemie oświaty oraz uchwałami organu prowadzącego.

 

Finanse, majątek

1. Budynki o łącznej powierzchni - 8 349 m2
- Powierzchnia w użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 23 - 7 654 m2


2. Grunty:
- Działka o łącznej powierzchni 33 595 m2
- Działka w użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 23 - 29 483 m2.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zespół prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

30.01.2014 r.

 

Opracował

Andrzej Łobaza - kierownik gospodarczy

 

Zatwierdził

 Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz - dyrektor zespołu

Opublikował(a): 08.05.2019 11:00, Andrzej Łobaza
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:24, Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz
Drukuj Poleć znajomym